• Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu tại Lễ biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu lần thứ nhất và Tôn vinh Người lao động tiêu biểu ngành TT&TT năm 2019
  • Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình trao danh hiệu Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu cho các cá nhân
  • Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Phạm Minh Tiến và Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Trần Vũ Hà trao danh hiệu Người lao động tiêu biểu ngành TT&TT năm 2019 cho các cá nhân