Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/01/2020

Dự thảo Thông tư ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806MHz cho hệ thống thông tin di động IMTtại Việt Nam”