Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 15/09/2019

Dự thảo Thông tư ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806MHz cho hệ thống thông tin di động IMTtại Việt Nam”