Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 19/09/2019

ĐÀO TẠO VÀ TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

14/07/2009 13:10 CH Xem cỡ chữ

 

Tài liệu 1: Pháp luật về Bưu chính viễn thông và  công nghệ thông tin và công tác pháp chế của các Sở Bưu chính Viễn thông.
 

Lượt truy cập: 1201

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)