Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 22/10/2018

TIN TỔNG HỢP

Tin tặc tấn công thư thoại để chiếm đoạt tài khoản WhatsApp

Tin tặc tấn công thư thoại để chiếm đoạt tài khoản WhatsApp

(17/10/2018)
Kẻ tấn công khai thác lỗ hổng trong công nghệ cũ để kiểm soát tài khoản Whatsapp
Blockchain và vấn đề bảo mật

Blockchain và vấn đề bảo mật

(17/10/2018)
Theo định nghĩa blockchain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu: Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó.
Mã độc Cryptomining dethrones là mối đe dọa hàng đầu năm 2018

Mã độc Cryptomining dethrones là mối đe dọa hàng đầu năm 2018

(16/10/2018)
Dựa trên các xu hướng trong nửa đầu năm 2018, Webroot phát hiện ra rằng tội phạm mạng đang chuyển sang các phương tiện tấn công ngày càng tinh vi và được nhắm mục tiêu đồng thời mở rộng số tiền kiếm được, như sử dụng bằng cách mã hóa cryptojacking và cryptomining.