Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 23/09/2019

Văn bản

Tổng số văn bản 2768

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3098/BTTTT-KHCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin Về việc công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) 13/09/2019
3001/BTTTT-CATTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành An toàn thông tin V/v ban hành văn bản “Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước” 06/09/2019
1454/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức Quyết định về việc điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin 06/09/2019
2973/BTTTT-CATTT Bộ Thông tin và Truyền thông Luật An toàn thông tin V/v hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước 04/09/2019
01/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác V/v triển khai ứng phó với bão số 4 29/08/2019
3114/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác V/v chủ động ứng phó với bão số 4 28/08/2019
1388/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 26/08/2019
2862/BTTTT-CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành CNTT, điện tử V/v hướng dẫn tổ chức công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực công nghiệp ICT năm 2019 23/08/2019
2854/BTTTT-CTS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí V/v Ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi 23/08/2019
2744/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ 16/08/2019