Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29/03/2020

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 37

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
107/2016/QH13 Quốc hội Luật Lĩnh vực khác Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 06/04/2016
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Báo chí, Xuất bản, Lĩnh vực khác Luật Tiếp cận thông tin 06/04/2016
103/2016/QH13 Quốc hội Luật Báo chí Luật Báo chí 05/04/2016
86/2015/QH13 Quốc hội Luật Viễn thông, CNTT, điện tử Luật An toàn thông tin mạng 19/11/2015
67/2014/QH13 Quốc hội Luật Lĩnh vực khác LUẬT ĐẦU TƯ 26/11/2014
19/2012/QH13 Quốc hội Luật Xuất bản LUẬT XUẤT BẢN 20/11/2012
16/2012/QH13 Quốc hội Luật Lĩnh vực khác Luật Quảng cáo 21/06/2012
58/2010/QH12 Quốc hội Luật Lĩnh vực khác Luật Viên chức 29/11/2010
49/2010/QH12 Quốc hội Luật Bưu chính Luật Bưu chính 28/06/2010
42/2009/QH12 Quốc hội Luật Viễn thông Luật Tần số vô tuyến điện của Quốc hội, số 42/2009/QH12 04/12/2009