Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30/03/2020

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 54

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác V/v triển khai ứng phó với bão số 4 29/08/2019
3114/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác V/v chủ động ứng phó với bão số 4 28/08/2019
2959/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 3 và mưa lũ sau bão 02/08/2019
03/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 9 và mưa lũ 23/11/2018
3094/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Bưu chính, Viễn thông V/v chủ động ứng phó đồng thời với bão số 5 và bão rất mạnh đang di chuyển về khu vực Biển Đông 11/09/2018
2809/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Báo chí, Bưu chính, Viễn thông V/v chủ động ứng phó với bão số 4 và mưa, lũ. 14/08/2018
2777/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Báo chí, Bưu chính, Viễn thông V/v chủ động đối phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. 04/08/2018
01/CĐ-BTTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Lĩnh vực khác V/v chủ động ứng phó với bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh) 18/07/2018
2165/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Bưu chính, Viễn thông V/v chủ động ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc 24/06/2018
11/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 12 (bão Damrey) 03/11/2017