Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Pháp chế không?

Kết quả ( 22 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 10 lượt bình chọn )
45.45 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
9.09 %
Bình thường ( 2 lượt bình chọn )
9.09 %
Chưa hài lòng ( 8 lượt bình chọn )
36.36 %