Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Công nghệ thông tin không?

Kết quả ( 36 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 19 lượt bình chọn )
52.78 %
Hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
11.11 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
8.33 %
Chưa hài lòng ( 10 lượt bình chọn )
27.78 %