Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục viễn thông không?

Kết quả ( 103 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 17 lượt bình chọn )
16.5 %
Hài lòng ( 27 lượt bình chọn )
26.21 %
Bình thường ( 8 lượt bình chọn )
7.77 %
Chưa hài lòng ( 51 lượt bình chọn )
49.51 %