Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 29/02/2020
Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thông tin tại tỉnh Bắc Ninh

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thông tin tại tỉnh Bắc Ninh

(11/10/2018)

Chiều ngày 10/10/2018, tại Bắc Ninh, Ban điều hành 898 do Bộ TT&TT chủ trì đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về công tác bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Ban điều hành 898 và Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường đã đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn các thành viên của Ban điều hành là các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Đề xuất về tổ chức, hoạt động của đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Đề xuất về tổ chức, hoạt động của đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

(17/09/2018)

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của đội ứng cứu sự cố và các chức danh công việc ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.