Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 14/11/2019
Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị “Bảo đảm ATTT phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và Chính quyền điện tử các cấp khu vực Đông Nam Bộ”

Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị “Bảo đảm ATTT phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và Chính quyền điện tử các cấp khu vực Đông Nam Bộ”

(23/11/2018)

Ngày 16/11/2018, tại thành phố Bà Rịa, Cục An toàn thông tin và các Sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ đã phối hợp tổ chức Hội nghị “Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và Chính quyền điện tử các cấp khu vực Đông Nam Bộ”. Đây là hoạt động trong chuỗi các hoạt động về an toàn thông tin cho các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tại 07 vùng kinh tế trên toàn quốc, trong khuôn khổ Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trí tuệ nhân tạo sẽ là mục tiêu của giới hacker mũ đen

Trí tuệ nhân tạo sẽ là mục tiêu của giới hacker mũ đen

(22/11/2018)

Các doanh nghiệp an toàn thông tin sẽ dùng AI như một công cụ bảo vệ trong thời kỳ mới, nhưng giới hacker chắc chắn không bỏ qua công cụ này.

Hacker tung tin giả, phá hoại TGDĐ, FPT Shop và ngành bán lẻ Việt Nam

Hacker tung tin giả, phá hoại TGDĐ, FPT Shop và ngành bán lẻ Việt Nam

(16/11/2018)

Từ đầu tháng 11/2018 đến nay, trên diễn đàn r***.com đã đăng tải nhiều thông tin được cho là dữ liệu khách hàng của TGDĐ, FPT Shop. Trước những luồng thông tin này, Cục An toàn thông tin (Cục ATTT), Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, hỗ trợ các doanh nghiệp này.