Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 23/10/2019
Chuyên gia cảnh báo 8 hành vi dễ gây lộ thông tin cá nhân

Chuyên gia cảnh báo 8 hành vi dễ gây lộ thông tin cá nhân

(23/02/2017)

Để tránh bị lợi dụng thông tin cá nhân vào những việc bất lương, những người có thông tin cá nhân cần thận trọng khi truy cập website mua bán trực tuyến, chỉ cung cấp lý lịch khi cần thiết, không tiết lộ thông tin cá nhân trên blog, chat…

Công văn theo dõi ngăn chặn xử lý khẩn cấp mã độc trong hệ thống mạng

Công văn theo dõi ngăn chặn xử lý khẩn cấp mã độc trong hệ thống mạng

(04/08/2016)

Chiều nay, ngày 03 tháng 8 năm 2016. Sau khi phân tích một số mẫu mã độc nhận được từ một số thành viên cho công tác ứng cứu sự cố. Trung tâm VNCERT phát hiện một số dấu hiệu tấn công nguy hiểm.

Cảnh báo tăng cường kiểm tra và rà soát hệ thống đảm bảo an toàn thông tin

Cảnh báo tăng cường kiểm tra và rà soát hệ thống đảm bảo an toàn thông tin

(31/07/2016)

Tiếp theo cảnh báo số 1 lúc 14h50 ngày 29/7/2016 về "yêu cầu kiểm tra và xử lý sự cố mã độc khẩn cấp", nhằm phòng tránh các cuộc tấn công có thể xảy ra vào các hệ thống thông tin, Trung tâm VNCERT yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin do mình quản lý, đồng thời chỉ đạo quyết liệt cho các phòng, ban có chức năng quản trị hệ thống cần thực hiện khẩn cấp các biện pháp như trong công văn.

Những kỹ thuật tấn công mạng phổ biến năm 2015

Những kỹ thuật tấn công mạng phổ biến năm 2015

(15/01/2016)

Trung tâm VNCERT được trang bị hệ thống giám sát tiên tiến, cho phép tìm ra những địa chỉ IP cũng như hình thức tấn công hệ thống thông tin trong nước.