Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/07/2019

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Xem cỡ chữ

Địa chỉ liên hệ: Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3962963
Fax: 0236. 3962964
 
Hiệu trưởng:
Ông Hoàng Bảo Hùng
ĐT: 0236 3962777
  
Phó Hiệu trưởng:
Ông Nguyễn Hữu Thọ
ĐT: 0236.33962978
 
Ông Võ Duy Thanh
ĐT: 0236. 3962778
  
Ông Trần Thế Sơn
ĐT: 0236.3962972
 
Phòng Tổ chức cán bộ - lao động
Trưởng phòng: ThS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt
ĐT: 0903501421
 
Phòng Hành chính - Quản trị
Trưởng phòng: CN. Nguyễn Hải
ĐT: 0236.3962967
Fax: 0236. 3962976
 
Phòng Kế hoạch - Tài chính:
Trưởng phòng: CN.Nguyễn Văn Tân
ĐT: 0236. 3962963
Fax: 0236. 3962969
 
Phòng Đào tạo
Trưởng phòng: Ông Ngô Viết Phương
ĐT: 0236.3962888
Fax: 0236. 3962889
 
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
Trưởng phòng: ThS.Trần Thị Kim Oanh
ĐT: 0236.3962965
 
Phòng Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ
Trưởng phòng: TS. Trần Thế Sơn
ĐT: 0236.3962972
Fax: 0236. 3962973
 
Trung tâm Công nghệ thông tin
Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Phi
ĐT: 0236.3962966
 
Trung tâm Đào tạo quốc tế
Giám đốc: CN. Trần Thanh Tuấn
ĐT: 0236.3962378
 
Trung tâm Thông tin tư liệu
Giám đốc: ThS Hoàng Ngọc Hòa
ĐT: 0236.3962361
 
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Giám đốc: ThS Lê Viết Trương
ĐT: 0236.3981368
 
Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp
Giám đốc: ThS Hoàng Thị Quỳnh Hương
ĐT: 0236.3962111
 
Khoa cơ bản
Phụ trách Khoa - Phó Hiệu trưởng Võ Duy Thanh
 
Khoa Công nghệ thông tin
Trưởng khoa: ThS Lê Tự Thanh
ĐT: 0912880015
 
Khoa Công nghệ điện tử - Viễn thông
Trưởng khoa: TS Đào Ngọc Lâm
ĐT: 0236.3962362
 
Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông
Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh
ĐT: 0236. 3962360
 
Văn thư, tổng hợp:
ĐT: 0236. 3962967
 

Lượt truy cập: 4754

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn" không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả