Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 18/09/2019

Thứ trưởng Phan Tâm

Xem cỡ chữ

ThutruongPhanTam-20160325.jpg

Họ và tên: Phan Tâm

Chức vụ: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 20/02/1965

Quê quán: Sơn Hà – Hương Sơn – Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024.39439058

Email: ptam@mic.gov.vn

 

 

- Giúp Bộ trưởng về lĩnh vực Hợp tác quốc tế.

- Phụ trách các lĩnh vực: Khoa họa và Công nghệ; Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; Tiêu chuẩn chất lượng; Sở hữu trí tuệ; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Hội nhập kinh tế quốc tế.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Công nghệ thông tin; Vụ Khoa học và Công nghệ; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; Trường Cao đẳng công nghiệp In; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và  Truyền thông; Công tác Đảng, Đoàn thể.

 

Lượt truy cập: 14070

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)