Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 18/09/2019

Cục Tần số vô tuyến điện

Xem cỡ chữ

Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện trên phạm vi cả nước.

Cục Tần số vô tuyến điện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc Cục tại các địa phương.
 
Địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.35564919
Fax: 024.35564930
Email: contact@rfd.gov.vn 
Website: www.rfd.gov.vn  hoặc www.cuctanso.vn
 
Cục trưởng:
Ông Nguyễn Đức Trung
Điện thoại: 024.35564922
Email: ndtrung@rfd.gov.vn
  
Phó Cục trưởng:
Ông Lê Văn Tuấn
ĐT: 0243.5564922
Email: tuanlv@rfd.gov.vn
 
Ông Nguyễn Ngọc Lâm
ĐT: 024. 35565011
024. 35564919 (máy lẻ 504)
Email: lamnn@rfd.gov.vn
 
Bà Nguyễn Phương Anh
ĐT: 024.35564927
024. 35564919 (máy lẻ 207)
Email: anhnp@rfd.gov.vn
 
Ông Trần Mạnh Tuấn 
ĐT: 0243.5564921
024.35564919 (máy lẻ 306)
Email: tmtuan@rfd.gov.vn
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

Văn phòng
:
Chánh Văn phòng: Bà Đặng Thị Thiên Hằng
ĐT: 024.35564923/ 024.35564919 (số máy lẻ: 203)
Email: hangdt@rfd.gov.vn
 
Văn thư:
ĐT: 024. 35564897
024. 35564919 (máy lẻ 309)
 

Phòng Tổ chức cán bộ
Phó trưởng Phòng, Phụ trách: Ông Cao Đức Thịnh
Điện thoại: 024.35564929, máy lẻ 313
Email: thinhcd@rfd.gov.vn.

Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số:
Trưởng phòng: Bà Vũ Thu Hiền
ĐT: 024. 35564919 (máy lẻ 510)
Email: hienvt@rfd.gov.vn
 
Phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế:
Trưởng phòng: Ông Phùng Nguyên Phương
ĐT: 024. 35564980
Email: phươngpn@rfd.gov.vn
 
Phòng Ấn định và Cấp phép tấn số
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai
ĐT: 024. 35564981
Email: nqmai@rfd.gov.vn
 
Phòng Kế hoạch và Đầu tư
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Sỹ Thuyết
ĐT: 024. 35564919 (máy lẻ 622)
Email: thuyetns@rfd.gov.vn
 
Phòng Thanh tra
Trưởng phòng: Ông An Xuân Hải
ĐT: 024. 35565008
Email: haiax@rfd.gov.vn
 
Phòng Tài chính - Kế toán
Trưởng phòng: Ông Tô Việt Dũng
ĐT: 024.35564970/ 024.35564919 (số máy lẻ: 333)
Email: dungtv@rfd.gov.vn
 
Phòng Kiểm soát Tần số
Phó trưởng Phòng, Phụ trách: Ông Trương Minh Tuấn
Điện thoại: 024.35564919, máy lẻ 115
Email: tuantm@rfd.gov.vn.
 
Văn phòng Đảng ủy
Chánh Văn phòng: Ông Trịnh Khắc Cường
ĐT: 024.35564919/máy lẻ: 308
 
Trung tâm Kỹ thuật
Giám đốc: Ông Lê Thái Hòa
ĐT: 024. 35564919 (máy lẻ 612)
Email:hoalt@rfd.gov.vn
 
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 1
Địa chỉ: Số 115 Đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.35564914/ Fax: 024.35564913
Email: tt1@rfd.gov.vn 
Giám đốc: Ông Nguyễn Phương Đông
ĐT: 024.35564903
Email: dongnp@rfd.gov.vn
 
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 2 
Địa chỉ: Lô 6 Khu E - Khu đô thị An Phú - An Khánh, phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37404179 / Fax: 028.37404966
Email: tt2@rfd.gov.vn
Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm: Ông Lâm Minh Trung
ĐT: 028.37404179 – Máy lẻ 308
 
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 3
Địa chỉ: Lô C1- đường Bạch Đằng Đông, quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3933545/ Fax: 0236.3933707
Email: tt3@rfd.gov.vn 
Giám đốc: Ông Trương Công Hạnh
ĐT: 0236.3833338
0236.3933545 (máy lẻ 909)
Email: hanhtc@rfd.gov.vn
 
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 4
Địa chỉ: Số 386A, Đường Cách mạng Tháng Tám - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3832760 / Fax: 0292.3887087
E.mail: tt4@rfd.gov.vn 
Giám đốc: Ông Hà Đình Đông 
ĐT: 0292.3883995
Email: donghd@rfd.gov.vn  

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 5 
Địa chỉ: Số 783 Tôn Đức Thắng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3827857 / Fax: 0225.3827420 
E.mail: tt5@rfd.gov.vn 
Phó Giám đốc phụ trách: Ông Đoàn Lê Văn
ĐT: 0225.3821799
Email: vandl@rfd.gov.vn
 
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 6
Địa chỉ: 19 Đại lộ Lê Nin - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238.3557660 / Fax: 0238.3849518
E.mail: tt6@rfd.gov.vn 
Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Cường 
ĐT: 0238.3833525
Email: cuongnt@rfd.gov.vn
 
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 7
Địa chỉ: Số 01 Phan Chu Trinh - Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà
Điện thoại: 0258.3814063 / Fax: 0258.3824410
E.mail: tt7@rfd.gov.vn 
Giám đốc: Ông Nguyễn Tuấn Hùng 
ĐT: 0258.3824408
0258.3814063 (máy lẻ 223)
Email: hungnt@rfd.gov.vn

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 8
Địa chỉ: Phường Dữu Lâu, Tp.Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 0210.3840507 & 0210.3840503/ Fax: 0210.3840504
E.mail: tt8@rfd.gov.vn 
Giám đốc: Ông Nguyễn Tiến Vũ Giang 
ĐT: 02103840508
Email: giangntv@rfd.gov.vn
 
Cục Tần số vô tuyến điện có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Lượt truy cập: 20262

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 15)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Tần số vô tuyến điện không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả