Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 18/09/2019

Cục Thông tin đối ngoại

Xem cỡ chữ

Cục Thông tin đối ngoại là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại; là đầu mối điều phối, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước.
Cục Thông tin đối ngoại có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37676666; 024.37676789  Fax: 024.37675959
 
Cục trưởng:
Ông Đoàn Công Huynh
 
Phó Cục trưởng: 
Ông Phạm Minh Giang

Điện thoại: 024.37676264

 
Ông Mai Ánh Hồng 
Điện thoại: 024.37676688
 
Ông Bùi Sĩ Hoa
Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 119)
Email: bshoa@mic.gov.vn
 
Văn phòng
Chánh Văn phòng: Bà Phan Thị Nga
Điện thoại: 024.37676789
 
Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Khởi
Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 120)
 
Phó Chánh Văn phòng: Bà Đặng Thị Khánh Hòa
Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 103)
 
Phòng Nghiệp vụ:
Bà Phan Thị Thu Hồng - Trưởng phòng
Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 118)
Email: pt_hong@mic.gov.vn
 
Phòng Chính sách và Hợp tác quốc tế:
Bà Võ Thị Cẩm Thúy - Trưởng phòng
Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 114)
 
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 110)
 
Phòng điều phối:
Ông Lê Duy Nam - Trưởng phòng
Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 115)
 
Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 111)
 
Phòng Thông tin, Báo chí - Xuất bản:
Bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Trưởng phòng
Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 109)
 
Trung tâm Thông tin điện tử đối ngoại:
Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc
Điện thoại: 024.37676265 (máy lẻ 112)

 

 
 
 
Cục Thông tin đối ngoại có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 939/QĐ-BTTTT ngày 16/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.
 

Lượt truy cập: 11515

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Thông tin đối ngoại không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Cục Thông tin đối ngoại" không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả