Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 18/09/2019

Trung tâm Thông tin

Xem cỡ chữ

Trung tâm Thông tin là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý thống nhất các hoạt động thông tin và tư liệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ.
 
Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Trung tâm Thông tin có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Information Center (viết tắt là IC).
Văn thư Trung tâm Thông tin:
ĐT: 024. 35563457
FAX: 024. 35563458
 
Giám đốc:
Ông Võ Quốc Trường
ĐT:024.35563459
 
Phó Giám đốc: 
Ông Hồ Sỹ Lợi
ĐT: 024.36330122
 
Phòng Cổng Thông tin điện tử:
Trưởng phòng: Ông Đỗ Tiến Thắng
ĐT: 024. 35563462
 
Hỗ trợ thông tin trên  hệ thống dùng chung Văn bản điều hành, Thư điện tử, Thông tin nội bộ: 024.35563462 - 024.35563464
 
Phòng Hạ tầng kỹ thuật:
Trưởng phòng: Ông Bùi Văn Hưng
ĐT: 024. 39447772
Phó trưởng Phòng: Ông Đào Thanh Bình
ĐT: 024. 39447772
 
Hỗ trợ thông tin trên Cổng Thông tin điện tử: 024.35563461
 
Phòng Thông tin:
Trưởng phòng: Ông Lê Quang Sơn
ĐT: 024. 35563461
Email: lqson@mic.gov.vn
    
Phòng Hành chính - Tổng hợp:
Phụ trách phòng: Ông Đinh Trung Dũng
Email: dtdung@mic.gov.vn
 
Phòng Tài chính - Kế toán:
Phụ trách phòng: Phan Chính Mơ
Email: pcmo@mic.gov.vn
 
Trung tâm Thông tin có  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 1355/QĐ-BTTTT ngày 15/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin.

Lượt truy cập: 9651

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4) Gửi bình luận

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Thông tin không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả