Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 03/04/2020

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Xem cỡ chữ

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1 thành viên thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là doanh nghiệp kinh doanh có 100% vốn Nhà nước hoạt động độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Multimedia Corporation.

Tên viết tắt : VTC
 
Địa chỉ liên hệTòa nhà VTC, số 23 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 024.44501113; Fax: 024.44501100
Email: vanphong@vtc.vn
Website: http://vtc.org.vn
 
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên:
Ông Lưu Vũ Hải
ĐT: 024.44501116
Email: lvhai@vtc.vn
 
Thành viên Hội đồng thành viên:  
Ông Đàm Mỹ Nghiệp
ĐT: 024.44501127
Email: dammynghiep@vtc.vn
 
Ông Nguyễn Khả Dân
ĐT: 024.44501117
Email: dan.nguyen@vtc.vn
 
Bà Lê Việt Thương Huyền
ĐT: 024.44501115
Email: huyen.le@vtc.vn
 
Ông Nguyễn Vũ Tuấn
ĐT: 024.44501264
Email: vutuan.nguyen@vtc.vn
 
 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
 
Tổng Giám đốc: 
Ông Đàm Mỹ Nghiệp
ĐT: 024.44501127
Email: dammynghiep@vtc.vn
 
Phó Tổng giám đốc:
Ông Dương Thế Lương
ĐT: 024.44501104
Email: luong.duong@vtc.vn

Ông Lê Kinh Lộc 
ĐT: 024.44501123
Email: loc.le@vtc.vn

Bà Phùng Thị Thanh Phương
ĐT: 024.44501121
Email: phuong.phung@vtc.vn

Lượt truy cập: 7554

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)