Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 11/12/2018

Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản 2615

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
03/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 9 và mưa lũ 23/11/2018
1970/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại Bộ Thông tin và Truyền thông 22/11/2018
1945/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Bưu chính Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tuyên truyền phổ biến mã bưu chính quốc gia năm 2019 21/11/2018
15/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông 15/11/2018
1872/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở 14/11/2018
1788/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Thừa nhận phòng thử nghiệm Hewlett Packard Enterprise Houston Product Compliance Center – US0007 05/11/2018
1787/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Thừa nhận phòng thử nghiệm Element Materials Portland – Hillsboro Evergreen – US0017 05/11/2018
1786/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Thừa nhận phòng thử nghiệm Intertek Testing Services NA, Inc. – US0039 05/11/2018
1785/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Thừa nhận phòng thử nghiệm Apple Inc., RF Laboratory – US0056 05/11/2018
1784/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Thừa nhận phòng thử nghiệm INTERTEK TESTING SERVICE NA INC. – US0091 05/11/2018