Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27/02/2020

Tin tức

Chính phủ cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp

(04/12/2019)

Để bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia được xây dựng, vận hành, phát triển tại Lễ khai trương (ngày 09/12/2019), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 11027/VPCP-KSTT ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc ký Cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hết thời hạn có phải đề nghị cấp lại chứng nhận hợp quy?

Hết thời hạn có phải đề nghị cấp lại chứng nhận hợp quy?

(28/11/2019)

Trường hợp Giấy chứng nhận hợp quy hết thời hạn, doanh nghiệp phải thực hiện lại thủ tục cấp Giấy chứng nhận hợp quy để được phép tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường trong nước. Sản phẩm hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì được tiếp tục lưu hành, không phải đánh giá chứng nhận hợp quy lại và công bố hợp quy lại.

Tiếp tục cải cách hành chính, cắt, giảm thực chất điều kiện kinh doanh không cần thiết

(28/11/2019)

Ngày 13 tháng 11 năm 2019, Nghị quyết số 99/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019 được ban hành, theo đó Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết tâm tháo gỡ, xử lý kịp thời những vướng mắc, hoàn thành thắng lợi toàn diện tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 2019; cải cách hành chính, tiếp tục cắt, giảm thực chất điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

(05/11/2019)

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2020. Báo cáo của WB đánh giá 115 trên 190 nền kinh tế trên thế giới đã thực hiện các cải tổ để giúp việc kinh doanh đơn giản hơn. Theo thống kê, 190 quốc gia đã thực hiện kỷ lục 294 cải tổ giai đoạn tháng 5/2018 – 5/2019. Trong 190 nền kinh tế được đánh giá, Việt Nam đạt 69,8 điểm trên 100, cao hơn năm ngoái (68,6), nhưng lại tụt một bậc xuống thứ 70.