Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

Mô hình dạy nghề

Đào tạo nghề gắn với việc làm và tiềm năng tại chỗ

Đào tạo nghề gắn với việc làm và tiềm năng tại chỗ

(03/11/2014)
Đến cuối năm 2013, Phú Yên có 536.540 người trong độ tuổi lao động, trong đó lực lượng lao động nông thôn chiếm hơn 78%. Đây là lý do để các ngành chức năng chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến và nhu cầu của doanh nghiệp. Mục tiêu là hơn 70% lao động có được việc làm ổn định sau khi học nghề.
Nhân rộng những điển hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nhân rộng những điển hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(31/10/2014)
Thực tế cho thấy, việc triển khai công tác đào tạo nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua tại Yên Bái đã và đang phát huy hiệu quả bước đầu.
Đẩy mạnh nhân rộng mô hình dạy nghề an toàn

Đẩy mạnh nhân rộng mô hình dạy nghề an toàn

(31/10/2014)
Từ mô hình điểm tại Trường cao đẳng nghề Long Thành - Nhơn Trạch đến nay, dạy nghề an toàn đang được nhiều trường trung cấp, cao đẳng nghề hướng tới. ​Ông Mao Quốc Trung, Trưởng phòng dạy nghề Sở LĐ-TBXH cho biết, bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng dạy nghề, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển, các trường, cơ sở dạy nghề hiện rất quan tâm đến công tác an toàn trong dạy nghề và coi đây là yếu tố quan trọng trong việc thu hút người học đến các trường nghề.
Dạy nghề lưu động

Dạy nghề lưu động

(09/09/2014)
Trung tâm Dạy nghề thanh niên (DNTN) thuộc Tỉnh đoàn Quảng Nam đã kết nối với các huyện, thành phố và các doanh nghiệp để tổ chức đào tạo nghề lưu động phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu lao động từng địa phương.
Đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp

Đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp

(09/09/2014)
Ký kết hợp đồng ghi nhớ với doanh nghiệp, đồng hành cùng các doanh nghiệp bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trình, phương pháp đào tạo tiến tới giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là hướng đi giúp các trường nghề đổi mới nâng cao chất lượng, tạo sức hút trong mỗi mùa tuyển sinh.