Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

Một số website liên quan

Xem cỡ chữ

Một số địa chỉ hữu ích 

TT Tên trang Địa chỉ truy nhập Ghi chú
1 Tổng cục dạy nghề http://tcdn.gov.vn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
2 Kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn http://vtc16.vn Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC
 3 Trung tâm khuyến nông quốc gia http://www.khuyennongvn.gov.vn    Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 4 Hội nông dân Việt Nam  http://www.hoinongdan.org.vn/  Trung ương Hội nông dân Việt Nam
 5  Dạy nghề cho nông dân  http://daynghenongdan.vn/ Trung ương Hội nông dân Việt Nam
6 Niên giám Nông nghiệp - Thực phẩm http://niengiamnongnghiep.vn/  
7 Viện chăn nuôi http://vcn.vnn.vn/ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
8 Bảng giá nông sản http://xttm.mard.gov.vn/Site/vi-VN/189/189/Default.aspx Trung tâm xúc tiến thương mại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Lượt truy cập: 126851

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )