Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THỐNG KÊ PHỔ CẬP DỊCH VỤ

Các mẫu Phiếu điều tra thống kê CNTT năm 2015

21/08/2015 11:06 SA Xem cỡ chữ

Phiếu khảo sát doanh nghiệp CNTT, tải về tại đây.
 
Phiếu khảo sát nguồn nhân lực CNTT, tải về tại đây.
 
Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng sản phẩm CNTT thương hiệu Việt năm 2015, tải về tại đây.

Lượt truy cập: 18045

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )