Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Quỳnh Nhai tập trung nguồn lực xây dựng đường giao thông nông thôn

Quỳnh Nhai tập trung nguồn lực xây dựng đường giao thông nông thôn

(12/12/2023)

 Với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã tập trung các nguồn lực để xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2010 - 2020.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Kinh tế nông thôn phải bứt phá, tăng thu nhập và giảm nghèo cho nông dân

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Kinh tế nông thôn phải bứt phá, tăng thu nhập và giảm nghèo cho nông dân

(12/12/2023)

 "Trong 2 năm vừa qua chúng ta xây dựng thí điểm 4 huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trên cơ sở đó hoàn thiện thiết chế hạ tầng, định dạng từng vùng với những nét đặc trưng, thế mạnh để tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại, khai thác đúng lợi thế của địa phương để đưa kinh tế nông thôn phát triển".

Thủ tướng yêu cầu 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Bình Định vượt chỉ tiêu 24 xã

Thủ tướng yêu cầu 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Bình Định vượt chỉ tiêu 24 xã

(12/12/2023)

 Bắt đầu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm của các xã tại tỉnh Bình Định còn ở mức thấp, đời sống người dân khu vực nông thôn khó khăn. Tuy nhiên, đến nay tỉnh này là 1 trong những địa phương có kết quả xây dựng nông thôn mới với thành tích “đáng nể” tại miền Trung.

Bắc Giang: Bất ngờ năm Covid-19, giá trị sản xuất nông nghiệp cao nhất 10 năm qua, xếp thứ 3 cả nước

Bắc Giang: Bất ngờ năm Covid-19, giá trị sản xuất nông nghiệp cao nhất 10 năm qua, xếp thứ 3 cả nước

(12/12/2023)

 Năm 2020, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bắc Giang tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, đứng tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc. Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp toàn tỉnh tăng 6,7%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây và cũng là tỉnh đứng thứ 3 trong cả nước về tăng trưởng nông nghiệp.