Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 08/08/2022

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

(05/12/2011)
Ngày 22/04/2011, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Hội Nông dân Việt Nam phát triển ứng dụng CNTT trong hệ thống Hội

(05/12/2011)
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu tạo nền tảng phát triển Hội Nông dân điện tử, ứng dụng rộng rãi CNTT trong các cấp hội Hội Nông dân Việt Nam.
Dự án thí điểm “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” đạt “Giải nhất giải thưởng quốc tế dành cho Dự án quản trị nông thôn” của eWorld 2011

Dự án thí điểm “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” đạt “Giải nhất giải thưởng quốc tế dành cho Dự án quản trị nông thôn” của eWorld 2011

(10/08/2011)
Ngày 2/8/2011, dự án thí điểm “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (VTF) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã được Viện nghiên cứu Khoa học, Phát triển và Truyền thông CSDMS và Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông Ấn Độ trao “Giải nhất giải thưởng quốc tế dành cho Dự án quản trị nông thôn” tại New Delhi, Ấn Độ.
Bộ TT&TT triển khai Đề án 119

Bộ TT&TT triển khai Đề án 119

(29/07/2011)
Sáng ngày 29/7/2011, tại Hà Nội, các đơn vị thuộc Bộ TT&TT đã họp thảo luận về việc triển khai quyết định số: 119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2020. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai và Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì buổi làm việc.