Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 08/08/2022

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Nhiều tỉnh phía Bắc thúc đẩy phát triển kênh tiêu thụ nông sản qua sàn TMĐT

Nhiều tỉnh phía Bắc thúc đẩy phát triển kênh tiêu thụ nông sản qua sàn TMĐT

(26/05/2022)

Từ những tháng đầu năm 2022, các Sở, ban ngành chức năng tại tỉnh, thành như Bắc Giang, Sơn La, Hưng Yên, Bắc Kạn, Bình Định, Cần Thơ … đã ban hành các Kế hoạch về xúc tiến tiêu thụ nông sản trên thương mại điện tử đồng thời trao đổi, phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) để kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam. Đây là những địa phương có nhiều sản phẩm nông sản đặc sản.

Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2022

(25/05/2022)

Sáng 25/5/2022, tại thành phố Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều với gần 80 điểm cầu trong nước và quốc tế.

Việt Nam nằm trong nhóm các thị trường bán lẻ TMĐT phát triển nhanh nhất

Việt Nam nằm trong nhóm các thị trường bán lẻ TMĐT phát triển nhanh nhất

(18/05/2022)

Đảng và Nhà nước ta đã có các chính sách lâu dài và nhất quán nhằm phát triển thương mại điện tử. Hành lang pháp lý cho giao dịch thương mại điện tử đã được ban hành khá sớm và liên tục được Chính phủ cập nhật, hoàn thiện. Các kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử cho từng giai đoạn 5 năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành, gần đây nhất là Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đây là chính sách quan trọng, là cơ sở phát triển thị trường thương mại điện tử Việt Nam.

Phát triển thương mại điện tử nhưng phải đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Phát triển thương mại điện tử nhưng phải đảm bảo an toàn, an ninh mạng

(16/05/2022)

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, doanh thu thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam năm 2021 ước đạt 13,7 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước. Việc phát triển TMĐT là một trong những việc quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên việc phát triển TMĐT cũng cần phải đảm bảo an toàn, an ninh mạng.