Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 05/10/2023

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Kỷ yếu nông thôn mới năm 2018

Kỷ yếu nông thôn mới năm 2018

(10/10/2019)

Kỷ yếu nông thôn mới năm 2018

Xây dựng nông thôn mới trên đất Kinh Bắc

Xây dựng nông thôn mới trên đất Kinh Bắc

(10/10/2019)

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương ở tỉnh Bắc Ninh đã có những cách làm riêng, sáng tạo phù hợp với đặc thù về vị trí địa lý, kinh tế - xã hội của mỗi vùng miền, nhưng cùng mục tiêu là sớm về đích. Khai thác lợi thế sẵn có

Thái Bình quyết tâm bứt phá trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt

Thái Bình quyết tâm bứt phá trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt

(10/10/2019)

Tỉnh Thái Bình quyết tâm bứt phá cả về lượng và chất, trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt, tỉnh giàu mạnh của đồng bằng Bắc Bộ cũng như của cả nước.

Thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

(10/09/2019)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký quyết định phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”.