Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(10/07/2015)
Đầu năm 2014, kế hoạch hành động thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” chính thức được Phú Thọ triển khai trong toàn tỉnh nhằm tổ chức lại sản xuất để tăng năng suất, sản lượng, nâng cao thu nhập cho người nông dân, qua đó thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa nông thôn và thành thị. Đây cũng là một trong những tiêu chí đặt ra trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, quá trình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp luôn được tỉnh ta triển khai gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường xúc tiến thương mại.

Vĩnh Phúc: Thành quả xây dựng nông thôn mới từ sự chung tay, góp sức của các tập thể, cá nhân

(10/07/2015)
Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Phúc đã có Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh năm 2011, đã xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới khá hoàn chỉnh. Sau 3 năm thực hiện, đã có 20 xã được công nhận đạt chuẩn.
Thu hút đầu tư vào nông nghiệp: Doanh nghiệp vẫn chờ mở rộng cửa

Thu hút đầu tư vào nông nghiệp: Doanh nghiệp vẫn chờ mở rộng cửa

(10/07/2015)
Nhằm khởi động phong trào, kết nối doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư nông nghiệp với các địa phương theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống dân cư nông thôn, Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp tổ chức hội nghị "Thu hút doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn" (28/6/2015, Hà Nội). Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị

Đồng Nai: Từ mô hình “4 có” đến huyện nông thôn mới

(08/06/2015)
Ngày 24/1/2015, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Đồng Nai và huyện Xuân Lộc, thị xã Long Khánh sẽ tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu "Huyện, thị xã nông thôn mới đầu tiên" của cả nước.