Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại VN” - điểm đến truy cập thông tin cho người dân vùng khó khăn Thanh Hóa

(04/06/2013)
Dự án “nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” là dự án được Quỹ Bill & Melinda Gates, một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, tài trợ không hoàn lại cho Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tiếp nhận, triển khai dự án với tổng vốn của dự án trên 50 triệu USD triển khai ở 40 tỉnh của cả nước trong giai đoạn 5 năm, với mục tiêu của dự án là góp phần nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin thông qua máy tính và internet cho các Thư viện công cộng (TVCC) và Bưu điện Văn hóa xã (BĐ-VHX) với tầm nhìn mới. Tập trung hỗ trợ người dân nghèo, nhóm thiệt thòi và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn - có cơ hội được tiếp cận bình đẳng, hiệu quả và bền vững với công nghệ thông tin và được hưởng những lợi ích về kinh tế xã hội mà việc tiếp cận với công nghệ thông tin mang lại. Từ đó cải thiện được cuộc sống của cá nhân, đồng thời đóng góp được cho gia đình họ, cho cộng đồng và cho xã hội.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh: Sẵn sàng sửa nghị quyết để triển khai thành công chương trình xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh: Sẵn sàng sửa nghị quyết để triển khai thành công chương trình xây dựng nông thôn mới

(16/05/2013)
Sáng 14/5, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP đã làm việc với huyện Thanh Trì về tình hình triển khai nghị quyết của HĐND TP về chương trình xây dựng nông thôn mới và đánh giá chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn. Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP chủ trì buổi giám sát.

Thừa Thiên Huế: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015

(16/05/2013)
Ngày 14/5/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60 /KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015.
Khánh Hòa: Hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ thông qua thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã

Khánh Hòa: Hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ thông qua thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã

(24/04/2013)
Ngày 23-4-2013, tại TP. Nha Trang, Ban Quản lý dự án Bill & Melinda Gates Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo khởi động giai đoạn 2 - bước 2 của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án) cho 4 tỉnh vùng 2 gồm: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.