Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Xem truyền hình “lạ” ở vùng sâu Thanh Hóa

Xem truyền hình “lạ” ở vùng sâu Thanh Hóa

(16/04/2013)
Sóng truyền hình yếu, để xem được các kênh thông tin thời sự-xã hội người dân ở vùng cao Thanh Hóa chỉ còn cách dùng đầu chảo “lậu” thu sóng.

Đắk Nông: Sơ kết 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(15/04/2013)
Sáng 9/4, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Lê Diễn, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo; Nguyễn Đức Luyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh, phó Ban chỉ đạo; Nguyễn Công Tự, ủy viên HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM các cấp tham dự hội nghị.

Chương trình phối hợp phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện-văn hóa xã 2013 - 2020

(09/04/2013)
Ngày 04/02/2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký kết Chương trình phối hợp công tác tăng cường hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện-văn hóa xã giai đoạn 2013-2020. 
Bắc Kạn với hoạt động đưa thông tin về cơ sở

Bắc Kạn với hoạt động đưa thông tin về cơ sở

(08/04/2013)
Đưa thông tin về cơ sở có vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của mỗi địa phương, nhất là đối với các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, việc đầu tư cơ sở vật chất và con người để thực hiện nhiệm vụ này tại Bắc Kạn còn gặp rất nhiều khó khăn.