Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Bàn giao, đưa vào hoạt động các điểm truy nhập Internet công cộng thuộc Dự án BMGF-VN

Bàn giao, đưa vào hoạt động các điểm truy nhập Internet công cộng thuộc Dự án BMGF-VN

(22/11/2012)
Ngày 25/11/2012, Dự án BMGF-VN sẽ bàn giao, đưa vào hoạt động các điểm truy nhập Internet công cộng tại 12 tỉnh tham gia giai đoạn 1 của Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng”, bao gồm 634 điểm thư viện tỉnh, huyện, xã và bưu điện văn hóa xã tại 12 tỉnh là: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng. Lễ bàn giao là một mốc quan trọng của Dự án, đánh dấu việc hoàn thành lắp đặt trang thiết bị và chính thức đưa các điểm truy nhập công cộng vào hoạt động, phục vụ nhu cầu về thông tin của người dân.

Bắc Ninh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

(20/11/2012)
Ngày 31/10/2012, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015.

Hoàn thành lắp đặt máy tính và Internet giai đoạn I Dự án mở rộng “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”

(16/11/2012)
Ngày 12/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1138/TTg-HTQT về việc đồng ý cho Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án BMGF-VN) do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) tài trợ.
Dự án tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Dự án tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

(31/10/2012)
"Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở" là một trong 3 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015.