Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Website thuần tiếng Việt và việc đưa internet về nông thôn

Website thuần tiếng Việt và việc đưa internet về nông thôn

(13/08/2012)
Thực tế cho thấy việc phát triển các Website với tên miền tiếng Việt một trong những yếu tố quan trọng để thu hút người dân sử dụng Internet, nhất là với bà con vùng sâu, vùng xa khả năng sử dụng ngoại ngữ còn khá hạn chế.
Internet miễn phí về với trẻ nông thôn

Internet miễn phí về với trẻ nông thôn

(06/08/2012)
Trẻ em nông thôn ở nhiều địa phương được tiếp cận với máy tính và Internet miễn phí trong chương trình tình nguyện hè “Hỗ trợ trẻ em nông thôn tiếp cận và sử dụng Internet”.
Quảng Ninh đầu tư 10 tỷ đồng đưa Internet về bản

Quảng Ninh đầu tư 10 tỷ đồng đưa Internet về bản

(08/07/2012)
Hơn 10 tỷ đồng là số tiền tỉnh Quảng Ninh sẽ trích từ ngân sách để mua sắm 934 bộ máy vi tính và 330 thiết bị kết nối 3G trang bị cho các nhà văn hóa thôn, bản trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
CMC bán máy tính để bàn hướng về vùng nông thôn

CMC bán máy tính để bàn hướng về vùng nông thôn

(15/06/2012)

Tập đoàn CMC ngày 15/6 công bố tung ra thị trường dòng máy tính để bàn Mambo, nhắm tới đối tượng là học sinh, sinh viên và đặc biệt là khách hàng vùng nông thôn.