Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

TIN TỨC

Sở TT&TT Bạc Liêu báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở

18/04/2013 08:28 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Mục tiêu của chương trình là xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở nhằm rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền; tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người. Chương trình gồm 3 dự án, đó là: tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông (TT&TT) về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Thực hiện Công văn số 999/BTTTT-KHTC ngày 15/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 1217/UBND-VX ngày 09/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện đạt kết quả như sau:

Đối với Dự án 1 “Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở”, trong 3 năm qua Sở đã tổ chức mở 03 lớp bồi dưỡng cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở có 155 học viên là cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; Phó Chủ tịch UBND phường, xã; cán bộ văn hóa thông tin; đài truyền thanh các huyện, thành phố và các thành viên Ban biên tập các Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện, thành phố.

Đối với Dự án 3 “Tăng cường nội dung thông tin về cơ sở vùng sâu, vùng xa”, Sở đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh biên tập và sản xuất 200 đĩa CD với 20 chuyên đề giới thiệu, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát hành đến Trạm Truyền thanh các xã, thị trấn trong tỉnh để làm nội dung cho hoạt động truyền thanh cơ sở; Biên tập, in 05 cuốn tài liệu thông tin, tuyên truyền với số lượng là 1.000 quyển nhằm phổ biến pháp luật, kiến thức khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt phát hành đến UBND, Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Với 2 dự án trên, Sở đã giải ngân 371.353/570.000 triệu đồng trong nguồn vốn được phân bổ từ ngân sách Trung ương.
Được biết, trong năm 2013 Sở Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo số 17/TB-STTTT ngày 08/4/2013 về việc chiêu sinh mở lớp tập huấn nghiệp vụ đưa thông tin về cơ sở cho đối tượng là Trưởng, phó phòng Văn hóa và Thông tin; Trưởng, phó Đài Truyền thanh huyện, thành phố; Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Dự kiến khai giảng trong tháng 5/2013.
 
 

Theo Cổng TTĐT sở TTTT Bạc Liêu

Lượt truy cập: 1811

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)