Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Điện lực An Khê góp sức xây dựng nông thôn mới

30/11/2023 20:15 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Trong những năm qua, cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân, Điện lực An Khê (Gia Lai) không ngừng đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống điện đạt tiêu chí số 4 về điện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng các nguồn vốn của ngành điện và địa phương.


z39.jpg

 Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay toàn huyện Đăk Pơ có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (gồm Tân An, Hà Tam, Cư An và Phú An). Các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên, trong đó xã An Thành đạt 16/19 tiêu chí, Yang Bắc đạt 17/19 tiêu chí và Ya Hội đạt 15/19 tiêu chí. Riêng tiêu chí số 4 về điện nông thôn (hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn) đến nay các xã đều đạt. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của Điện lực An Khê.

Theo ông Hồ An Bình- Giám đốc Điện lực An Khê, trước hết là có sự đầu tư liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của ngành điện và địa phương. Trong những năm qua, điện lực thường xuyên phối hợp với địa phương khảo sát hệ thống điện đến tận thôn làng, nơi nào có hệ thống điện chưa đảm bảo, chưa đáp ứng tiêu chí số 4 thì lập phương án ưu tiên đầu tư nâng cấp theo lộ trình. Từ năm 2018 - 2020, Điện lực An Khê đã tham mưu cho Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đầu tư 20 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Đăk Pơ. Hiện toàn huyện có 7/7 xã có điện lưới quốc gia, đã thay thế 100% công tơ cơ bằng công tơ điện tử.

Kết quả đạt được là động lực quan trọng để đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, chung tay cùng với các địa phương còn lại trên địa bàn huyện. Riêng trong năm 2021, PC Gia Lai tiếp tục đầu tư 6,4 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện. Theo đó quy mô đầu tư gồm xây dựng mới 6,3km đường dây 0,4 kV, 2,12km đường dây trung áp và 4 trạm biến áp với công suất 640kVA; cải tạo thay 1,5km đường dây hạ áp trần bằng dây vặn xoắn ABC.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 869

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)