• Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Cục Báo chí
 • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Cục Thông tin cơ sở
 • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Tạp chí Thông tin và Truyền thông
 • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Infonet
 • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Cục Thông tin đối ngoại
 • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
 • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Báo Nhân dân
 • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam
 • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm và chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam
 • Bộ trưởng chúc mừng Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân
 • Bộ trưởng thăm và chúc mừng Ban biên tập Báo Đại Đoàn kết
 • Bộ trưởng thăm và động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh, truyền hình Hà Nội