• Các đại biểu tham dự Hội nghị
  • Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
  • Lế ký kết Chương trinh phối hợp giữa Bộ TT&TT với UBND tỉnh Bắc Ninh về hợp tác phát triển trong lĩnh vực TT&TT
  • Lãnh đạo Bộ TT&TT tặng hoa cho Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh
  • Lế ký kết Chương trinh phối hợp giữa Bộ TT&TT với UBND tỉnh Bắc Kạn về hợp tác phát triển trong lĩnh vực TT&TT
  • Lãnh đạo Bộ TT&TT tặng hoa cho Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn
  • Đại diện Tập đoàn Viettel phát biểu tham luận tại Hội nghị
  • Đại diện Appfast phát biểu tham luận tại Hội nghị