Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 06/07/2020

Thông báo

Tổng hợp trả lời kiến nghị của các Sở TT&TT gửi tới Hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ TT&TT

(03/07/2020)

Tổng hợp trả lời kiến nghị của các Sở TT&TT gửi tới Hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ TT&TT.

 

Cục An toàn thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

(03/07/2020)

Thông báo số 30/TB-CATTT ngày 30/6/2020 của Cục An toàn thông tin.

Cục An toàn thông tin thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

(03/07/2020)

Thông báo số 29/TB-CATTT ngày 30/6/2020 của Cục An toàn thông tin.

V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT

(25/06/2020)

Công văn số 2305/BTTTT - KHCN ngày 23/06/2020 về việc hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT.