Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/12/2022

Biển đảo - quê hương

Phát triển du lịch gắn với kinh tế biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Phát triển du lịch gắn với kinh tế biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

(02/12/2022)

Trường Đại học Kiên Giang vừa tổ chức hội thảo phát triển du lịch gắn với kinh tế biển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Gửi ý kiến tham luận đến hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng thời gian tới, Kiên Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển nuôi biển theo định hướng bền vững đến năm 2030, phát triển biển, đảo mang bản sắc độc đáo của tỉnh...

Vận dụng UNCLOS 1982 ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển

Vận dụng UNCLOS 1982 ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển

(01/12/2022)

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của UNCLOS 1982 trong bối cảnh nổi lên ngày càng nhiều thách thức trong giải quyết các vấn đề trên biển.

Phát triển cảng biển TP Hồ Chí Minh ngang tầm khu vực và thế giới

Phát triển cảng biển TP Hồ Chí Minh ngang tầm khu vực và thế giới

(30/11/2022)

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TP Hồ Chí Minh.

Quảng Nam đề xuất đầu tư tuyến luồng Cửa Lở cảng Tam Hiệp cho tàu 50.000 tấn

Quảng Nam đề xuất đầu tư tuyến luồng Cửa Lở cảng Tam Hiệp cho tàu 50.000 tấn

(27/11/2022)

Quảng Nam đang triển khai lập quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai đầu tư tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn vào cảng Tam Hiệp.

Tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và ngư dân

Tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và ngư dân

(27/11/2022)

Ngày 25/11, tại phường Mỹ Đức và Hội trường Thành ủy Hà Tiên (Kiên Giang), đoàn viên, thanh niên BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo cho hơn 200 cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và ngư dân, chủ các phương tiện đánh bắt hải sản trên biển.