Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 13/07/2020

Tin địa phương

Sở BCVT Hòa Bình tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền công tác quản lý Nhà nước về BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh

(06/07/2007)

Thực hiện chương trình công tác của Sở năm 2007. Để tiếp tục tăng cường công tác Quản lý Nhà nước, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 6, Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền về công tác Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Thanh Hoá hoàn thành việc cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện phục vụ thông tin liên lạc trên các phương tiện nghề cá trước mùa mưa bão năm 2007

(06/07/2007)

Thực hiện Chỉ thị số 22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ; Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT ngày 16/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, trong thời gian qua, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thuỷ Sản tiến hành điều tra, khảo sát tình hình trang bị thiết bị thông tin liên lạc trên các phương tiện nghề cá của ngư dân 6 huyện, thị xã ven biển trên đại bàn tỉnh. Kết quả khảo sát cho thấy: Toàn tỉnh hiện có 5.066 phương tiện nghề cá, trong đó có 1.038 tàu, thuyền đánh bắt xa bờ. Đến tháng 5/2007, đã có 100%

Sở BCVT Trà Vinh tổ chức thanh tra diện rộng về hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

(03/07/2007)

Thực hiện công văn số 886/BBCVT-TTra ngày 02/05/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc thanh tra diện rộng về hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet. Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh đã ký Quyết định số 33/QĐ-SBCVT , ngày 18/06/2007 về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet, các loại thẻ điện thoại, các loại thiết bị viễn thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, gồm các ngành tham gia như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Hội nghị báo cáo 2 đề án Quy hoạch Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin tại Thái Bình

(03/07/2007)

Ngày 2 tháng 7 năm 2007 UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về đề án Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông và đề án Quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Ngãi triển khai công tác quản lý và cấp phép đăng ký sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho phương tiện đánh bắt nghề cá trên địa bàn tỉnh.

(03/07/2007)

Ngày 11/6/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 1679/UBND-CNXD về việc tăng cường quản lý thiết bị thông tin vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.