Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 06/08/2020

Tin địa phương

Đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành BCVT&CNTT tại Phú Thọ

(11/05/2007)

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2007 của Bộ BCVT về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành BCVT&CNTT cho cán bộ thanh tra các sở BCVT theo khu vực, trong 2 ngày 9,10/5 tại Phú Thọ, Sở BCVT Phú Thọ đã tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành BCVT&CNTT cho các lãnh đạo, cán bộ thanh tra, chuyên viên các phòng của 5 sở BCVT khu vực phía Bắc: Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Tây triển khai kế hoạch công tác Phòng chống lụt bão, Giảm nhẹ thiên tai năm 2007

(10/05/2007)

Sáng ngày 8/5/07, Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) Hà Tây đã triển khai kế hoạch công tác PCLB, GNTT năm 2007. Giám đốc Sở BCVT - Trưởng Ban chỉ huy PCLB Nguyễn Xuân Quang đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Phó Giám đốc Sở - Phó trưởng Ban chỉ huy PCLB Dư Văn Chỉnh và các đồng chí uỷ viên trong Ban Chỉ huy PCLB.

Tập huấn đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(09/05/2007)

Nhằm nâng cao kiến thức quản lý và sử dụng dịch vụ Internet cho các chủ đại lý Internet công cộng. Ngày 07/5/2007, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu khu vực 3 (VDC3) hướng dẫn cách cài đặt phần mềm quản lý đại lý Internet INCM Win phiên bản mới và Sở Bưu chính, Viễn thông tham gia phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Internet. Đến tham gia lớp tập huấn có trên 150 người, là chủ các đại lý internet trên địa bàn tỉnh mà trước đây chưa được tập huấn.

Sở Bưu chính Viễn thông Đồng Tháp triển khai chương trình báo cáo nghiệp vụ qua mạng Internet cho các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh

(09/05/2007)

Vào ngày 04/5/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì Hội nghị triển khai chương trình báo cáo nghiệp vụ qua mạng Internet.

Sở Bưu chính, Viễn thông Trà Vinh tổ chức họp bàn kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT của Bộ BCVT

(05/05/2007)

Căn cứ thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT ngày 16/04/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, đảm bảo an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh tại công văn số 1076/UBND-KTKT ngày 02/05/2007 về việc tổ chức cuộc họp để thống nhất kế hoạch tuyên truyền kiến thức Pháp luật về việc sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 14/05/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh đã chủ trì tổ chức cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp gồm các cơ quan, đơn vị liên quan như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thủy Sản, Công an tỉnh, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực IV, Phòng hạ tầng kinh tế các huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã ở các khu vực ven biển.