Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/10/2020

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Từ 15/7, phạt nặng hơn các vi phạm hành chính về bưu chính

Từ 15/7, phạt nặng hơn các vi phạm hành chính về bưu chính

(25/05/2010)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2010/NĐ-CP sửa đổi các quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về bưu chính theo hướng tăng nặng các mức phạt. Các mức phạt mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2010.

Bộ TT&TT ban hành Thông tư quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng CNTT

(25/05/2010)
Ngày 18/5/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng CNTT theo quy định của Điều 54 của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Ít nhất 30% tổng thời lượng phát sóng phim của

Ít nhất 30% tổng thời lượng phát sóng phim của "nhà đài" phải chiếu phim Việt Nam

(24/05/2010)
Tỷ lệ thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam của mỗi đài truyền hình đạt ít nhất 30% so với tổng số thời lượng phát sóng phim, trong tỷ lệ đó phim truyện Việt Nam phải được phát sóng vào khoảng thời gian từ 20 -22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thể phát sóng vào các giờ khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư “Quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động”

(20/05/2010)
Ngày 14/5/2010, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã ký Quyết định số 11/2010/TT-BTTTT quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động.

Ban hành thể lệ “Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông”

(20/05/2010)
Ngày 18/5/2010, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã ký Quyết định số 702/QĐ-BTTTT ban hành thể lệ “Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông”.