Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/10/2020

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập

(09/03/2010)
Ngày 2/3/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.

Bộ TT&TT sẽ có 15 dịch vụ hành chính công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức 3 từ nay đến năm 2015

(05/03/2010)
Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. Bộ TT&TT sẽ có 15 dịch vụ hành chính công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức 3 từ nay đến năm 2015 đó là các dịch vụ:
Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần viễn thông VTC

Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần viễn thông VTC

(02/03/2010)
Ngày 26/02/2010, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã ký Quyết định số 264/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần viễn thông VTC.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư về giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước

(24/02/2010)
Ngày 11/2/2010, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BTTTT Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước.
14 Bộ được cấp phép CFS

14 Bộ được cấp phép CFS

(20/02/2010)
Thay vì trước đây chỉ có 4 Bộ chuyên ngành quản lý trong việc cấp CFS (Giấy chứng nhận lưu hành tự do), từ 1/5/2010, sẽ có 14 Bộ có thẩm quyền quản lý và cấp loại giấy chứng nhận này cho các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu.