Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/10/2020

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Ban hành “Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu”

(06/01/2010)
Ngày 30/12/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã ký ban hành Thông tư số 43/2009/TT- BTTTT về “Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu” nhằm bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình phát triển của công nghệ thông tin hiện nay.

Từ 15/1/2010 cước viễn thông sẽ giảm

(03/12/2009)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành các Thông tư 29-35/TT-BTTTT quy định về giá cước viễn thông. Ví dụ, đối với cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất: Trường hợp hai mạng di động kết nối trực tiếp với nhau, mạng di động khởi phát cuộc gọi trả mạng di động kết cuối cuộc gọi cước kết nối 500 đồng/phút đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng di động của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế và 550 đồng/phút đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng di động của doanh nghiệp khác…
Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

(10/11/2009)
Ngày 6/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN).

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

(31/10/2009)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia nhằm quy định việc phân chia phổ tần số vô tuyến điện thành các băng tần dành cho nghiệp vụ vô tuyến điện và quy định mục đích, điều kiện để sử dụng đối với từng băng tần.

Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát thủ tục hành chính đề án 30 – giai đoạn II

(21/10/2009)
Ngày 15/10/2009, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký công văn số: 3305/BTTTT-VP rà soát thủ tục hành chính đề án 30 – giai đoạn II. Nội dung công văn yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện một số việc sau: