Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 24/10/2020

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

(22/09/2009)
Ngày 14/9/2009, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã ký ban hành Thông tư số: 28/2009/TT-BTTTT Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Bộ thông tin và Truyền thông rà soát Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(14/09/2009)
Ngày 9/9/2009 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã ký ban hành Quyết định số 1273/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin - Truyền thông Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II – Rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các doanh nghiệp thông tin di động triển khai Thông tư số 22 về quản lý thuê bao trả trước.

(19/08/2009)
Ngày 14/8/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2546/BTTTT-VT do Bộ Thông tin - Truyền thông vừa ban hành hướng dẫn các doanh nghiệp thông tin di động triển khai Thông tư số 22 về quản lý thuê bao trả trước.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy hoạch Tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000MHz)

(13/08/2009)
Ngày 3/8/2009, Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng đã ký ban hành Thông tư số: 27/2009/TT-BTTTT ban hành tư Quy hoạch Tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000MHz).

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và ngăn chặn tin nhắn rác trên mạng viễn thông di động

(05/08/2009)
Trong thời gian qua đã bùng phát việc gửi tin nhắn rác và tin nhắn quảng cáo không đúng quy định gây bức xúc trong xã hội, trong đó một phần không nhỏ các tin nhắn rác mà người sử dụng nhận về là các thông tin không lành mạnh, thậm chí lừa đảo. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã có nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh về các vi phạm khi gửi tin nhắn cũng như những bất cập trong hoạt động của các doanh nghiệp trên mạng di động.