Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 20/10/2020

Thông tin xử phạt

Hàng loạt báo, tạp chí bị xử phạt

Hàng loạt báo, tạp chí bị xử phạt

(28/11/2018)

Tuần vừa qua, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các báo, tạp chí điện tử do đã miêu tả tỷ mỷ hành động giết người trong bài viết, quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8, Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Xử phạt 10 triệu đồng đối với Báo điện tử Dân trí

(20/11/2018)

Ngày 19/11/2018, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC, về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Báo điện tử Dân trí.

Xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với các tổ chức

Xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với các tổ chức

(15/11/2018)

Ngày 13/11/2018, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức: Báo điện tử Người Lao Động, Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ trực tuyến DGM Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Thiên Lộc.