Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/10/2020

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Khảo sát công tác đảm bảo ANTT trong xây dựng NTM tại tỉnh Thanh Hoá và Hải Dương

Khảo sát công tác đảm bảo ANTT trong xây dựng NTM tại tỉnh Thanh Hoá và Hải Dương

(10/09/2019)

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới để trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019, trong các ngày 15/6/2019 và 21/6/2019, Đoàn khảo sát liên ngành do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng- Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương làm Trưởng đoàn cùng với đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an (Cục A02, Cục C02, Cục V05) đã tiến hành khảo sát công tác đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thanh Hoá và Hải Dương. Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương; Văn phòng Điều phối NTM các tỉnh và các Sở, ngành có liên quan.

Cần đổi mới công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Cần đổi mới công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

(02/04/2018)

Công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa quan trọng để thực hiện thành công mọi hoạt động nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng. Tuy nhiên, thực tế sau hơn 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hiệu quả ở một số địa phương còn thấp, hoạt động tuyên truyền còn nhiều hạn chế...

VNPT hỗ trợ thêm một huyện xây dựng Nông thôn mới

VNPT hỗ trợ thêm một huyện xây dựng Nông thôn mới

(20/07/2017)

Sau Nam Hương Hà Tĩnh, Quảng Uyên Cao Bằng, vừa qua VNPT tiếp tục hỗ trợ huyện Hòa Vang Đà Nẵng trong quá trình xây dựng Nông thôn mới.

Tích cực ứng dụng CNTT trong phát triển “tam nông” vùng ĐBSCL

Tích cực ứng dụng CNTT trong phát triển “tam nông” vùng ĐBSCL

(20/07/2017)

Để khai thác có hiệu quả hơn nữa tiềm năng của vùng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nhiều năm trở lại đây, các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL đã chú trọng và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông (CNTT-TT) vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân (tam nông) và mang lại hiệu quả đáng kể. 
 

Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

(20/07/2017)

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TPHCM đã đề nghị các cơ quan liên quan chủ động phối hợp, tích cực triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn TPHCM trong năm 2017.