Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 08/08/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Ngày bắt đầu 17/07/2020 Ngày hết hạn 17/09/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”

Ngày bắt đầu 09/07/2020 Ngày hết hạn 09/09/2020
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/03/2013 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Ngày bắt đầu 03/07/2020 Ngày hết hạn 03/09/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Ngày bắt đầu 03/07/2020 Ngày hết hạn 03/09/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm

Ngày bắt đầu 03/07/2020 Ngày hết hạn 03/09/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san

Ngày bắt đầu 03/07/2020 Ngày hết hạn 03/09/2020Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TTTT Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Ngày bắt đầu 25/06/2020 Ngày hết hạn 25/08/2020Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

Ngày bắt đầu 25/06/2020 Ngày hết hạn 25/08/2020

Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông

Ngày bắt đầu 15/06/2020 Ngày hết hạn 15/08/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức dự toán khảo sát để lập Dự án công trình bưu chính, viễn thông

Ngày bắt đầu 15/06/2020 Ngày hết hạn 15/08/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức dự toán khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông

Ngày bắt đầu 15/06/2020 Ngày hết hạn 15/08/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện

Ngày bắt đầu 15/06/2020 Ngày hết hạn 15/08/2020


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 3600-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày bắt đầu 09/06/2020 Ngày hết hạn 09/08/2020Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý