Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 18/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn 2015 - 2019 của bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương"

Các ý kiến đóng góp

I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
1- Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỆ
2- Ngày tháng năm sinh: Ngày 02 tháng 3 năm 1967         Giới tính: Nữ
3- Dân tộc: Kinh     
4- Quê quán: Xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
5- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 159 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
6-Đơn vị công tác: Bưu điện Tỉnh Hải Dương.
7-Chức vụ chuyên môn: Phó Giám đốc Bưu điện Tỉnh Hải Dương
8- Chức vụ đoàn thể: Phó bí thư đảng ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện tỉnh Hải Dương.
9- Nhiệm vụ được phân công hiện nay:
- Chuyên môn: Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương; UV Ban thường vụ công đoàn Bưu điện tỉnh Hải Dương
10- Quá trình công tác:
- Từ tháng 4/2006 đến 12/2007: Giám đốc Bưu điện Thành phố Hải Dương.
- Từ tháng 1/2008 đến tháng 4/2009: Giám đốc Bưu điện Thành phố Hải Dương; Chủ tịch công đoàn Bưu điện tỉnh Hải Dương.
- Từ tháng 5/2009 đến nay: Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương
II- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2019:
1/Thành tích của đơn vị
Với trách nhiệm là Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương, bản thân tôi đã cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên chức Bưu điện tỉnh vượt qua những khó khăn thách thức và đạt được thành tích xuất sắc.
Ngay từ đầu các năm kế hoạch đơn vị đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ kế hoạch của Tổng công ty và của địa phương đến tất cả các đơn vị trực thuộc; kịp thời tổ chức thực hiện các dự án đầu tư mở rộng mạng lưới thiết bị về bưu chính và phát triển nhanh các dịch vụ mới đến tất cả các điểm phục vụ. Tăng cường đẩy mạnh công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng; tổ chức thành công, hiệu quả các đợt khuyến mại về Tiết kiệm Bưu điện, chuyển quà tặng, thanh toán cước nhanh và đúng hạn… trong đó đặc biệt quan tâm đến các khách hàng lớn và thường xuyên.
Đơn vị đã liên tục hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh:
Số TT
 
Tên chỉ tiêu
 
 
Đơn vị tính
 
Kết quả đạt được trong các năm
Năm 2019 so với năm 2015
(%)
2015
2016
2017
2018
2019
1
Tổng doanh thu
Tỷ đồng
115,6
180,2
224,8
329,8
418,7
269
2
Lợi nhuận
Tỷ đồng
7,86
13,27
16,7
18,9
23,92
304
3
Lao động bình quân/năm
Người
299
313
323
330
355
118
4
NSLĐ (Tổng doanh thu /LĐ bình quân năm)
Trđồng/
người/
năm
387
576
696
999
1.179
304
5
Nộp ngân sách nhà nước
Tỷ đồng
9,843
16,339
22,322
27,649
37,697
382,9
6
Thu nhập bình quân/tháng/người
Triệu
đồng
7,534
8,668
11,367
11,470
12,507
166
Bưu điện tỉnh Hải Dương đã nỗ lực cố gắng, thực hiện vượt mức kế hoạch doanh thu hàng năm, kết hợp với các sáng kiến, các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí. Đến năm 2019 Bưu điện tỉnh đã có lãi 23,92 tỷ đồng bằng 304% so với cùng kì năm 2015.
Trong năm 2015-2019 Bưu điện tỉnh Hải Dương đã thực hiện nộp tiền thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác tổng số tiền nộp trong 5 năm là: 113,850 tỷ đồng. Năm 2019 số tiền nộp ngân sách là 37,697 tỷ đồng bằng 382,9% so với năm 2015. Trong giai đoạn 2015-2019 Bưu điện tỉnh Hải Dương đã thực hiện nộp đúng, nộp đủ các loại thuế theo quy định của nhà nước.
Giai đoạn 2015 - 2019 với sự nỗ lực vượt bậc, Bưu điện tỉnh Hải Dương đã vươn lên trở thành doanh nghiệp Bưu chính hàng đầu tại Hải Dương, một trong 10 đơn vị đứng đầu của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đây là một sự đột phá và cố gắng vượt bậc của cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh Hải Dương được Tổng công ty ghi nhận. Những con số trên đã thể hiện rõ nét cho sự định hướng đúng đắn cùng việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ công nhân viên Bưu điện tỉnh Hải Dương.
2. Thành tích của cá nhân
a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân
*/ Đối với công tác chuyên môn:
- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
Bản thân trực tiếp phụ trách lĩnh vực Bưu chính chuyển phát (BCCP), phát hành báo chí (PHBC) và một số công việc khác như:
+ Tổ chức triển khai, thực hiện những quyết định, kết luận, chỉ đạo của Tổng Giám đốc theo phân công của Giám đốc.
+ Quản lý và Điều hành mạng lưới (các điểm phục vụ, khai thác, mạng đường thư) tham gia công tác hợp lý hóa tổ chức sản xuất trên mạng lưới; công tác quản lý đổi mới hoạt động hệ thống Điểm Bưu điện Văn hóa xã.
+ Tổ chức triển khai kinh doanh dịch vụ Bưu chính chuyển phát và Phát hành báo chí; quản lý kế hoạch doanh thu, chất lượng và kế hoạch chi phí cho hoạt động Bưu chính chuyển phát và PHBC. Được duyệt chi các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động Bưu chính chuyển phát và PHBC. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Tổng giám đốc và nhà nước về kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu, chi phí , chất lượng của dịch vụ này.
+ Trực tiếp phụ trách phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ và bộ phận kinh doanh Bưu chính chuyển phát trong phòng KH-KD.
+ Tham gia xây dựng và thực hiện cơ chế kế hoạch, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Bưu điện tỉnh
+ Công tác phát triển công nghệ, tin học; sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
          + Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng xử lý Bưu phẩm – Bưu kiện vô thừa nhận; Hội đồng xét chất lượng Bưu điện tỉnh;
+ Trưởng Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai; Ban chỉ đạo đổi mới Điểm Bưu điện Văn hóa xã; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bưu điện tỉnh. 
          + Chỉ đạo điều hành hoạt động của tất cả các phòng và các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh theo lĩnh vực được phân công;
          + Trực tiếp phụ trách sản xuất, kinh doanh, chất lượng khối Bưu điện xã tại 6 đơn vị trực thuộc: Bình Giang, Cẩm Giàng, Chí Linh, Nam Sách, Gia Lộc, Thành phố Hải Dương.
+ Triển khai thực hiện những công việc đột xuất khác do Giám đốc phân công.
- Thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ, chức trách được giao:
Với sự chỉ đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và sự phân công của Giám đốc Bưu điện tỉnh bản thân tôi đã cùng với tập thể lãnh đạo, công nhân viên chức Bưu điện tỉnh Hải Dương tập trung phát triển các nhóm dịch vụ trên ba trụ cột chính: Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính và Phân phối - truyền thông. Tôi luôn xác định và chỉ đạo các đơn vị trong toàn Bưu điện tỉnh thông qua hệ thống mạng lưới rộng khắp của Bưu điện tỉnh, cung cấp những dịch vụ phổ cập tới mọi người dân, mọi nhà với sự gần gũi, thân thiện và độ tin cậy cao.
Trước yêu cầu đổi mới của toàn Ngành Bưu điện và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong lĩnh vực Bưu chính, cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, giai đoạn 2015 – 2019, Bưu điện tỉnh Hải Dương đã dồn sức tiến hành “Cuộc cách mạng” triển khai các dịch vụ mới, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò chủ đạo trong cung cấp các dịch vụ công ích phục vụ các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh các dịch vụ chuyển phát bưu phẩm bưu kiện truyền thống đang ngày càng gia tăng, thời gian qua Bưu điện tỉnh cũng đã triển khai nhiều dịch vụ mới như: mở rộng việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, chi trả bảo trợ xã hội, chi trả Người có công, thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, thu nộp hộ tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm giao thông, thu lệ phí và chuyển phát hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng, thu phí bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ; thu tiền điện, đại lý dịch vụ ngân hàng …
Với cương vị là Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực Kỹ thuật nghiệp vụ và kinh doanh mảng Bưu chính chuyển phát, ngay từ những ngày đầu tiên khi triển khai các dịch vụ công và các dịch vụ mới, bản thân tôi đã tích cực nghiên cứu và cùng với các bộ phận chức năng của Bưu điện tỉnh xây dựng chi tiết quy trình dịch vụ, kịch bản triển khai dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng của các đối tác để hoàn thiện, bổ sung các quy định, quy trình cung cấp dịch vụ, qua đó giúp cho khi triển khai trên thực tế tại các đơn vị cơ sở được thuận lợi và an toàn. Cán bộ, công nhân viên Bưu điện dễ hiểu, nhanh chóng nắm bắt, thành thạo khi thực hiện nhiệm vụ.
Địa bàn Hải Dương được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xác định là thị trường trọng điểm về kinh doanh các dịch vụ đặc biệt là dịch vụ Bưu chính chuyển phát.Đứng trước những thách thức của nền kinh tế thị trường, xác định lĩnh vực nghiệp vụ là cặp đôi hoàn hảo với lĩnh vực kinh doanh và nghiệp vụ phải đi trước một bước để phục vụ tốt các yêu cầu của khách hàng.Với lĩnh vực được phân công phụ trách về Kỹ thuật nghiệp vụ tôi luôn tìm tòi mọi biện pháp để hỗ trợ kinh doanh có hiệu quả, mở rộng các loại hình phục vụ Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ chất lượng các dịch vụ mà đơn vị đang kinh doanh và phục vụ. Bản thân tôi là người trực tiếp cùng anh chị em tiếp thị đi gặp gỡ khách hàng lớn, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và các đối thủ cạnh tranh để cùng với tập thể lãnh đạo Bưu điện tỉnh đề ra các giải pháp giúp các đơn vị trực thuộc tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng lớn để lấy lại thị phần Bưu chính chuyển phát đã mất về sử dụng dịch vụ của Bưu điện.
Xác định sâu sắc việc nâng cao năng suất lao động, đảm bảo cam kết với khách hàng là một đòi hỏi tất yếu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, do vậy bản thân tôi đã cùng với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng phương án tổ chức rà soát, cải tiến các khâu trong dây chuyền sản xuất đảm bảo đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với công ty Vận chuyển kho vận, Công ty EMS tổ chức trao đổi thẳng túi gói đối với các bưu cục có móc nối với đường thư cấp 1 để rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm thiểu các tác nghiệp và sai sót khi phải khai thác lại nhiều lần. Tổ chức các chuyến vận chuyển theo phương tiện xã hội, ghép nối các đường thư đảm bảo vận chuyển thư từ, hàng hóa nhanh và hiệu quả. Qua việc rà soát và cải tiến tổ chức sản xuất tại các khâu nhận gửi, khai thác, vận chuyển và phát..các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh đã bố trí, sắp xếp một cách hợp lý các nguồn lực, rút ngắn chỉ tiêu thời gian toàn trình bưu gửi công đoạn nội tỉnh từ 12h - 24h.
Trong kinh doanh các dịch vụ một nội dung trọng yếu là phải quản lý được dòng tiền. Đối với Bưu điện Việt Nam nói chung và Bưu điện Hải Dương nói riêng nguồn tiền ra vào rất lớn, đặc biệt là dòng tiền tài chính bưu chính, doanh thu và phát hành báo chí. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này tôi đã cùng với tập thể lãnh đạo Bưu điện tỉnh và các phòng chức năng chỉ đạo sát sao công tác quản lý vật tư, tiền vốn. Chỉ đạo và hướng dẫn chi tiết các đơn vị trong công tác cập nhật số liệu hàng ngày trên các chương trình quản lý, thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất công tác quản lý tiền mặt tại các bưu cục, các Bưu điện huyện. Đề ra các biện pháp nhằm tổ chức giám sát chặt chẽ dòng tiền và kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, qua đó đảm bảo quản lý tốt dòng tiền vào ra hàng ngay tại đơn vị, quản lý và đôn đốc các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi từ các khách hàng Bưu chính và phát hành báo chí trên địa bàn.
Giai đoạn 2015-2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có những định hướng lớn trong đó quan tâm đặc biệt đến chất lượng dịch vụ với phong trào “Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính”. Bản thân tôi nhận thức sâu sắc vấn đề: “Đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ hay là chết”, vì vậy cùng với đội ngũ lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hải Dương, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, bản thân tôi đã tuyên truyền tới toàn thể cán bộ công nhân viên và đội ngũ lao động của toàn Bưu điện tỉnh nhận thức đầy đủ và sâu sắc về chất lượng dịch vụ và sự gắn kết giữa chất lượng dịch vụ với sự phát triển của Ngành Bưu điện và của đơn vị. Bên cạnh việc tuyên truyền tôi đã cùng với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng chi tiết các tiêu chí đánh giá, giảm chất lượng theo check lits ở tất cả các khâu, các công đoạn trong dây chuyền sản xuất của đơn vị và phổ biến đến toàn thể công nhân viên chức và người lao động. Qua đó các cá nhân và đơn vị sản xuất có thể tự đánh giá và có giải pháp chấn chỉnh tại đơn vị mình. Cán bộ, công nhân viên của phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và đội ngũ chuyên trách về quản lý chất lượng toàn Bưu điện tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức làm việc, trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân qua những việc làm hàng ngày, từng người cố gắng làm tốt phần việc của mình sẽ góp phần nâng cao chất lượng tại mỗi khâu, mỗi công đoạn và giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Bản thân tôi trong xây dựng chương trình làm việc hàng tuần, hàng tháng luôn nhắc nhở anh chị em đồng nghiệp trong Khối quản lý chất lượng quan tâm, xây dựng chương trình kiểm tra hàng ngày, kiểm tra đột xuất các mảng nghiệp vụ nhằm chấn chỉnh rút kinh nghiệm và trợ giúp kịp thời những khâu còn yếu. Từ đó nâng cao ý thức của công nhân viên trong khi làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành.Bên cạnh đó tôi đã cùng với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phân công và giao nhiệm vụ cho các chuyên quản chất lượng các đơn vị, mỗi người tùy theo chức năng nhiệm vụ để quản lý trực tiếp từ 1 đến 3 huyện. Quy định rõ trách nhiệm giám sát, gắn trách nhiệm trong việc tính lương, thưởng theo chỉ tiêu KPI hàng tháng của chuyên quản chất lượng huyện với công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị do cá nhân chuyển quản phụ trách. Phối hợp kiểm tra, giám sát và đôn đốc các trưởng bưu cục phát, các bưu cục 3 quản lý tuyến phát để đôn đốc các bưu cục nhập báo phát kịp thời, đặc biệt lưu ý các bưu cục phát có tỷ lệ phát thành công thấp, tỷ lệ chuyển hoàn và tỷ lệ phát không thành công cao để chấn chỉnh đôn đốc kịp thời. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm bưu chính thông qua cơ chế tính lương cho nhân viên bưu tá gắn với sản lượng và chất lượng phát hàng tháng với các chỉ tiêu khuyến khích số lượng bưu gửi phát đúng, thu nộp tiền thu hộ (COD), nhập thông tin phát, trả chứng từ phát... đúng thời gian quy định. Qua đó góp phần làm tăng chất lượng của Bưu điện tỉnh Hải Dương nói riêng, của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nói chung.
Một trong những phong trào có thời gian phát động dài trong nhiều năm đó là phong trào 5S “Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên chuyên nghiệp”. Để phát động phong trào này tại Bưu điện tỉnh đã thành lập Tổ công tác 5S, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ, chỉ đạo, giám sát phong trào thường xuyên.
Bản thân tôi đã cùng các thành viên trong tổ 5S hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ việc triển khai thực hiện chương trình. Thường xuyên tham gia đoàn kiểm tra, giám sát để giữ được nơi làm việc, bưu cục sạch sẽ và sẵn sàng phục vụ khách hàng một cách tối đa. Chỉ đạo phòng kỹ thuật nghiệp vụ và phòng Tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện 5S tại các đơn vị cùng với công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chất lượng định kỳ hàng tháng/quý /năm. Quy định rõ công tác kiểm tra giám sát thực hiện 5S thông qua đội ngũ kiểm soát viên tập trung và chuyên viên phụ trách An toàn vệ sinh lao động. Đây là cơ sở cho việc xét thi đua khen thưởng cũng như giảm trừ chất lượng hàng tháng. Sau mỗi đợt kiểm tra, công khai kết quả đánh giá các đơn vị trên trang Web nội bộ Bưu điện tỉnh. Phong trào 5S đã giúp toàn mạng lưới các bưu cục trong tỉnh Hải Dương có một diện mạo mới, sẵn sàng phục vụ khách hàng, phục vụ nhân dân trong tỉnh với mức độ cao nhất.
Trong giai đoạn 2015-2019 nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự sâu sát đến các công việc liên quan đến mảng chất lượng dịch vụ, cùng với sự phối hợp tốt từ các đồng nghiệp trong đơn vị và trên toàn mạng lưới, Bưu điện tỉnh Hải Dương đã có tiến bộ vượt bậc về công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ: được khen thưởng hàng quý và là một trong 10 đơn vị đạt thành tích cao về công tác chất lượng trong toàn ngành Bưu điện.
*/ Nâng cao chất lượng sản phẩm qua công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên:
Bản thân tôi nhận thức rằng, thay đổi lề lối làm việc, tư duy cũ bằng phong cách làm việc và tư duy mới cho công nhân viên chức sẽ là biện pháp hỗ trợ cho chất lượng dịch vụ được nâng lên. Bưu điện Tỉnh đã thường xuyên xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV. Tại đơn vị đã áp dụng nhiều hình thức đào tạo phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh như:Đào tạo tại chức, từ xa; Tham dự các khoá bồi dưỡng ngắn hạn do các cơ sở đào tạo trong và ngoài Ngành tổ chức; Tự tổ chức giảng dạy bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ cho công nhân thi nâng bậc; Tổ chức các khoá bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ thuật, nghiệp vụ, tiếp thị chăm sóc khách hàng cho CBCNV và nhân viên điểm Bưu điện-VHX do giáo viên các cơ sở đào tạo của Ngành và cán bộ quản lý nghiệp vụ của Bưu điện Tỉnh giảng dạy, trong đó bản thân tôi cũng là người đứng lớp để giảng về nghiệp vụ ngành trong nhiều lớp cho công nhân viên mới và đào tạo tại chỗ cho công nhân viên. Qua đó đã góp phần nâng cao trình độ và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm bưu chính.
*/ Đối với công tác đoàn thể: Bản thân tôi đã lãnh đạo và vận động cán bộ công nhân viên chức hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của đơn vị và của Bưu điện tỉnh. Phối hợp với Công đoàn xây dựng và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ tại cơ sở; Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; giúp công nhân viên chức thay đổi lề lối làm việc tạo tư duy chủ động sáng tạo trong công việc nhằm nâng cao năng suất lao động. Không ngừng xây dựng môi trường làm việc lành mạnh tạo không khí phấn khởi trong công nhân viên chức.
b/ Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
*/ Thành tích về rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tư cách lối sống:
Bản thân luôn rèn luyện đạo đức tác phong của người cán bộ đảng viên, có lối sống lành mạnh giản dị.Tích cực đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực.Đoàn kết thống nhất nội bộ.Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, có mối liên hệ chặt chẽ với anh chị em đồng nghiệp. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Luôn chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân viên, được tập thể và anh chị em tin tưởng.
*/ Kết quả chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của cơ quan,đơn vị; tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng địa phương cộng đồng dân cư:
Bản thân luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào đồng thời tích cực vận động cán bộ công nhân viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ công nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, các chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế của đơn vị. Tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Trong đơn vị không có trường hợp nào vi phạm tệ nạn xã hội.
Tích cực tham gia và vận động 100% cán bộ công nhân viên chức trong Bưu điện tỉnh tham gia các cuộc thi do Công đoàn Bưu điện tỉnh Hải Dương, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương phát động. Tích cực tham gia và vận động công nhân viên trong toàn Bưu điện tỉnh tham gia ủng hộ xây dựng quỹ "Vì người nghèo"; quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; Ủng hộ nạn nhân của bão lụt thiên tai ...
c/ Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
Trong những năm qua, bản thân tôi luôn tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt: chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức kinh doanh, kiến thức quản lý… Thông qua các lớp bồi dưỡng do Bưu điện tỉnh tổ chức, các văn bản hướng dẫn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các khóa đào tạo của ngành. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy Hải Dương phát động, đăng ký làm theo tấm gương của Người trong các mặt hoạt động, nhất là thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. Bản thân tự nhận thấy với tư cách là người lãnh đạo đơn vị đã luôn đi đầu mọi phong trào và làm gương tốt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.
Trong phong trào sáng kiến, bản thân đã là đồng tác giả của nhiều sáng kiến “Xây dựng cẩm nang về quy trình dịch vụ Phát hành báo chí; Cải tiến công cụ dụng cụ trong khai thác và chia chọn bưu gửi; Kinh doanh dịch vụ Bưu chính chuyển phát trong cạnh tranh; Tổ chức phục vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI trên địa bàn, Tổ chức đường thư cấp 2 theo phương tiện xã hội... .
Trong giai đoạn 2015-2019 các sáng kiến của bản thân tôi đã góp phần giữ được khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí sản xuất, hợp lý hóa hành trình đường thư, hợp lý hóa tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng chuyển phát Bưu chính. Cụ thể là:
*/ Năm 2015: Sáng kiến “Xây dựng Cẩm nang Quy trình dịch vụ PHBC"
Với mục tiêu xây dựng hệ thống cẩm nang các bước tác nghiệp Quy trình dịch vụ PHBC, nhằm hướng dẫn và đào tạo nhân viên nghiệp vụ Kế toán PHBC nắm bắt các thao tác, các bước thực hiện theo đúng quy trình của dịch vụ. Quản lý cân đối công nợ, doanh thu kịp thời, thúc đẩy chất lượng dịch vụ PHBC ngày càng tốt hơn, hạn chế và giảm thiểu thất thoát doanh thu cho đơn vị. Tôi đã cùng anh em trong nhóm thực hiện xây dựng "Cẩm nang Quy trình dịch vụ PHBC" trong đó thiết kế sơ đồ khối quy trình giúp nhân viên hình dung quy trình một cách dễ hiểu, nhanh chóng nắm bắt và thực hiện các bước trong quy trình theo đúng trình tự.
Hỗ trợ giúp Nhân viên Kế toán PHBC chuyên nghiệp và thành thạo các bước trong quy trình, không còn lúng túng trong xử lý các vấn đề phát sinh, kịp thời đối chiếu công nợ với các bộ phận liên quan. Quản lý doanh thu được chặt chẽ, phát hiện kịp thời các sai sót để điều chỉnh. Qua sáng kiến này đã hỗ trợ nhân viên Kế toán PHBC mới nắm bắt nghiệp vụ một cách nhanh chóng, dễ hiểu, dễ làm; đồng thời giúp nhân viên cũ hệ thống lại quy trình dịch vụ đúng quy định, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Dịch vụ được thực hiện theo quy trình một cách thống nhất, khoa học tại tất cả các đơn vị trong toàn Bưu điện tỉnh. Quản lý công nợ chặt chẽ, kịp thời phát hiện sai sót, hạn chế thất thoát doanh thu của dịch vụ.
 (Sáng kiến được Bưu điện tỉnh HảiDương công nhận tại Quyếtđịnh số 889/BĐHD-SK ngày 30/12/2015)
          */ Năm 2016: Sáng kiến “Xây dựng bảng tính giá trị KPI cá nhân về công tác chất lượng”
          Năm 2016 Bưu điện Tỉnh Hải Dương bắt đầu nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá BSC-KPI đối với công nhân viên. Tại các phòng quản lý và các đơn vị sản xuất chưa có công cụ để tổng hợp dữ liệu, tính toán chính xác các chỉ tiêu KPI (lượng hóa) cá nhân theo tháng. Với mục tiêu xây dựng các bảng tính và thiết kế công thức để tính toán các chỉ tiêu KPI về chất lượng cho từng cá nhân của phòng KTNV một cách chính xác nhất, nhanh nhất. Tôi đã: “Xây dựng bảng tính giá trị KPI cá nhân về công tác chất lượng” bằng cách sử dụng dữ liệu từ các trang quản lý dịch vụ, thiết lập các công thức tính toán qua file Excel. Qua đó hàng tháng giá trị các chỉ tiêu KPI của công tác chất lượng chính xác, theo đúng quy định của Bưu điện. Các cá nhân thuộc phòng KTNV có các chỉ tiêu KPI này đều hoàn toàn nhất trí với các giá trị đã tính toán. Rút ngắn thời gian công việc dành cho nội dung đánh giá KPI hàng tháng
(Sáng kiến được Bưu điện tỉnh Hải Dương công nhận tại Quyết định số 1349/ BĐHD-QĐSK ngày 19/12/2016)
*/Năm 2017: Sáng kiến “Thiết kế và đóng mới công cụ dụng cụ phục vụ khai thác tại Trung tâm khai thác vận chuyển tỉnh Hải Dương”
Quy trình cung cấp dịch vụ của Bưu điện phải qua nhiều công đoạn, nếu tiết kiệm thời gian ở từng công đoạn sẽ nâng cao được chỉ tiêu chất lượng. Trong quá trình tổ chức khai thác túi gói tại Trung tâm khai thác tỉnh cho thấy thời gian thực hiện khai thác quá dài (khoảng 190 phút); Công cụ, dụng cụ hỗ trợ cho việc khai thác thiếu và chưa phù hợp;Đường thư nội tỉnh xuất phát giao bưu gửi cho các đơn vị rất muộn, gây ảnh hưởng đến việc phát công văn, thư, báo cho các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện và chậm chỉ tiêu thời gian phát bưu gửi cho khách hàng. Tôi đã khảo sát và thiết kế: bàn khai thác bưu gửi, xe đẩy đặt giỏ chia 2 tầng trong đó bàn và xe đẩy đều có bánh xe đa hướng đảm bảo thuận tiện cho việc chia chọn và bố trí mặt bằng tại trung tâm khai thác vận chuyển. Sau khi bộ phận khai thác bưu gửi đi đến của Trung tâm khai thác vận chuyển được trang bị công cụ dụng cụ, đồng thời tổ chức lại lực lượng lao động vào việc khai thác thì thời gian khai thác đã rút ngắn từ 190 phút xuống còn 50-60 phút. Hiện Bưu điện tỉnh Hải Dương là một trong những đơn vị có thời gian khai thác ngắn và ổn định trong toàn Tổng công ty. Các tuyến phát tại trung tâm tỉnh, huyện/thị trong toàn tỉnh đều xuất phát sớm nên các cơ quan ban/ngành trên địa bàn nhận được báo/thư/bưu gửi sớm hơn.Bưu tá có nhiều thời gian phát và tỷ lệ phát thành công bưu gửi tăng.Nâng cao chất lượng phục vụ của ngành Bưu điện với chính quyền địa phương.
           (Sáng kiến được Bưu điện tỉnh Hải Dương công nhận tại Quyết định số: 857/BĐHD-KTNV ngày 16 tháng 10 năm 2017)
*/ Năm 2018: Sáng kiến “Ứng dụng tin học vào quản lý Doanh thu và Danh sách khách hàng Bưu chính chuyển phát”
Dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu điện tỉnh Hải Dương phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của hơn 20 doanh nghiệp khác trên thị trường. Một lượng khách hàng lớn đang sử dụng dịch vụ của các đối thủ bởi giá cả cạnh tranh, phần mềm hiện đại, sự thuận tiện trong khâu khai thác, chất lượng phục vụ cao, đặc biệt là khâu thu gom, phát hàng nhanh, chính xác... Thị trường dịch vụ BCCP rất đa dạng và phong phú, tuy nhiên vẫn còn bỏ ngỏ nhiều lớp khách hàng cũng như chưa phát huy hết lợi thế của hệ thống VNPost trong phát triển dịch vụ, tổ chức phân công lực lượng chuyên trách để quản lý, chăm sóc và phát triển khách hàng chưa được bài bản. Trước những khó khăn thách thức nêu trên tôi đã nghiên cứu và tổ chức thực hiện sáng kiến về kinh doanh dịch vụ Bưu chính chuyển phát trong đó tập trung hướng dẫn đội ngũ bán hàng tìm hiểu kỹ thị trường chuyển phát về những vấn đề: khối lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên thị trường; tìm hiểu chiến lược, chính sách marketing của các đối thủ cạnh tranh, phân tích mặt mạnh mặt yếu của đơn vị so với đối thủ, các sản phẩm thay thế và giá cả của nó để lựa chọn xây dựng chính sách cạnh tranh phù hợp.
Lập file quản lý thông tin đầy đủ về khách hàng hiện hữu, thực hiện khai mã khách hàng và cấp thẻ khách hàng thân thiết cho các khách hàng thường xuyên chưa có mã. Rà soát đối tượng khách hàng là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn để phát triển dịch vụ BCCP. Thực hiện phân loại, phân lớp khách hàng để tổ chức quản lý và phục vụ.
Xây dựng phương án cung cấp dịch vụ chi tiết cụ thể tới từng khách hàng trong đó cơ chế tiền lương riêng được cụ thể hóa để khuyến khích lực lượng bán hàng trên cơ sở tiền lương được hưởng theo sản lượng, doanh số bán hàng, chất lượng trong công tác chăm sóc khách hàng của từng cá nhân. Quy định cụ thể công tác phối hợp xử lý hàng của KHL đến từng bộ phận phụ trách qua đó giữ được khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới.
Qua việc áp dụng sáng kiến thì khả năng kinh doanh tại các đơn vị nâng cao rõ rệt, năng suất lao động và tiền lương của CBCNV cải thiện lớn, từ đó đã làm tăng được khả năng phục vụ cho khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh, tạo sự tin tưởng của khách hàng, tăng trưởng doanh thu dịch vụ bưu chính tốt hơn, bền vững hơn.
          (Sáng kiến được Bưu điện tỉnh Hải Dương công nhận tại Quyết định số: 1593/QĐ-BĐHD-KTNV ngày 24 tháng 12 năm 2018)
         */Năm 2019:
         - Sáng kiến 1: “Giải pháp cho việc triển khai cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích có hiệu quả cao tại Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Hải Dương”
         Ngày 19/10/2016 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu Chính công ích; Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có các văn bản chỉ đạo phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHCgóp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Bưu điện Hải Dương đã nhận được sự phối hợp của các Sở; Ban Ngành trong tổ chức triển khai thực hiện nhưng vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc: Đa số cơ quan nhà nước chưa chỉ đạo kịp thời đến các bộ phận có liên quan, đặc biệt là phòng một cửa để phối hợp với Bưu điện triển khai thực hiện tại địa bàn mình quản lý. Mặt khác, công tác truyền thông về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg chưa mạnh mẽ nên nhiều người dân, tổ chức chưa biết. Ngoài ra, việc kết nối hệ thống thông tin giữa Bưu điện Việt Nam và các cơ quan nhà nước chưa được triển khai tốt do các hệ thống thông tin chưa được đồng bộ.
         Khẳng định vị thế, vai trò của Bưu điện trong việc tham gia đóng góp vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính của tỉnh tôi đã cùng Lãnh đạo đơn vị phối hợp với các Sở/ ngành tham mưu cho tỉnh giao cho Bưu điện phối hợp chặt chẽ với VP UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ Hành chính công, UBND cấp huyện tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân. Quá trình phục vụ của Bưu điện khi tham gia luân chuyển hồ sơ giữa Trung tâm phục vụ HCC với các sở ngành và ngược lại, tham gia tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đã tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt khó khăn, tiết kiệm chi phí và thời gian, công sức đi lại cho tổ chức cá nhân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, tăng cường sự phối hợp với các Sở, Ban, Ngành địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của UBND tỉnh, nâng cao hiệu quả xử lý các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, giảm áp lực trong quá trình giải quyết đối với bộ phận giải quyết thủ tục hành chính. Góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá các dịch vụ công của Đảng và Nhà nước, lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cộng đồng làm ưu tiên và không vì mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.
- Sáng kiến 2: “Xây dựng bảng cước đồng giá và phương án giá bán tối thiểu các dịch vụ Bưu chính chuyển phát tại Bưu điện Tỉnh Hải Dương”
Cũng trong năm 2019 tại địa bàn Hải Dương ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh dịch vụ Bưu chính chuyển phát với chính sách bán hàng rất đa dạng, đặc biệt là chính sách cước đồng giá, điều này có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động giữ khách hàng hiện hữu và tiếp thị khách hàngmới của Bưu điện tỉnh. Với mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh của Bưu điện tỉnh trên thị trường Bưu chính chuyển phát, đặc biệt là thị phần khách hàng đang sử dụng cước đồng giá của đối thủ cạnh tranh tôi đã có sáng kiến về “Xây dựng bảng cước đồng giá và phương án giá bán tối thiểu các dịch vụ Bưu chính chuyển phát tại Bưu điện Tỉnh Hải Dương” dựa trên cơ sở tỷ lệ ăn chia doanh thu với Tổng công ty và đối tác, cơ chế tạo nguồn của Tổng công ty để tính toán doanh thu được hưởng, chi phí biến đổi theo doanh thu, tiền lương theo doanh thu và chênh lệch thu chi đối với từng dịch vụ; Tính toán giá bán hòa vốn (giá bán tối thiểu) của từng dịch vụ thông qua bảng tính. Căn cứ nhu cầu của thị trường ở từng mức khối lượng, từng mức cước để xác định mức cước đồng giá bình quân 
Việc phân tích doanh thu, chi phí, chênh lệch thu chi thông qua sáng kiến này không chỉ giúp tính toán được giá bán tối thiểu để xây dựng bảng cước đồng giá mà còn giúp lãnh đạo các cấp của Bưu điện tỉnh hiểu rõ bản chất quá trình sản xuất và hiệu quả kinh doanh của từng dịch vụ tương ứng với từng khoảng giá để ra quyết định kịp thời. Qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của Bưu điện tỉnh trên thị trường. Sau khi áp dụng, Bưu điện tỉnh đã phát triển thành công 12 khách hàng, doanh thu mang lại hơn 300 triệu đồng/tháng.
(02 Sáng kiến năm 2019 được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam công nhận tại Quyết định số 70/QĐ-BĐVN ngày 18/01/2020)
III- NHỮNG HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua của Bưu điện tỉnh Hải Dương:
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày tháng, cơ quan ban hành qđ
 
 
2015
Tập thể lao động xuất sắc
Số 277/QĐ- BĐVN-HĐTV ngày 08/12/2015 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ
Số 1858/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2015 của Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Thông tin và truyền thông Việt Nam
Số 1128/ QĐ-CĐTTTT-TG ngày 22/12/2015 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
 
 
 
2016
 
 
2016
Tập thể lao động xuất sắc
Số 308/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 06/12/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ
Số 2490/QĐ-BTTTT ngày 21/12/2016 của Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tập thể Công đoàn xuất sắc
Số 578/QĐ-QĐ-CĐTCTBĐ ngày 09/12/2016 của Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Cờ thi đua xuất sắc của Tổng liên đoàn LĐ VN
Số 1907/QĐ-TLĐ ngày 13/12/2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
2017
Tập thể lao động xuất sắc
Số 176/QĐ- BĐVN-HĐTV ngày 11/12/2017 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ
Số 2118/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn thông tin và Truyền thông Việt Nam
Số 01/QĐ-CĐTTTT ngày 02/1/2018 của Công đoàn thông tin và Truyền thông Việt Nam
Đảng bộ trong sạch vững mạnh
Số 142-QĐ/ĐUK ngày 29/12/2017 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Hải Dương
2018
Tập thể lao động xuất sắc
Số 176/QĐ- BĐVN-HĐTV ngày 11/12/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Cờ của Công đoàn thông tin truyền thông phong trào Hai giỏi giai đoạn 2015-2018
Số 624/QĐ-CĐTTTT ngày 09/10/2018 của Công đoàn Thông tin và truyền thông
Đảng bộ trong sạch vững mạnh
Số 142-QĐ/ĐUK ngày 29/12/2018 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Hải Dương
2019
Tập thể lao động xuất sắc
Số 202/QĐ- BĐVN-HĐTV ngày 02/12/2019 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ thông tin truyền thông
Số 2125/QĐ-BTTTT ngày 09/12/2019 của Bộ Thông tin và truyền thông
Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn thông tin và Truyền thông Việt Nam
Số 647/QĐ-CĐTTTT ngày 12/12/2019 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
2. Hình thức khen thưởng đã được nhận của chuyên môn và công đoàn:
Năm
Danh hiệu thi đua – Hình thức khen thưởng
Số, ngày tháng, cơ quan ban hành qđ
2013
Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Số 648/QĐ- BĐVN ngày 18/12/2013 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
2017
Bằng khen của Tỉnh ủy Hải Dương
Số 289-QĐ/TU ngày 13/01/2018 của Tỉnh ủy Hải Dương
Huân chương lao động hạng Nhất giai đoạn 2013-2017
Số 27/QĐ-CTN ngày 07/QĐ-CTN ngày 07/01/2019 của Chủ tịch nước
2018
Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Số 229/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 07/12/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Số 229/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 07/12/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Bằng khen Công đoàn thông tin truyền thông năm 2018
Số 765/QĐ- CĐTTTT ngày 20/12/2018 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
Bằng khen của Tỉnh ủy Hải Dương
Số 289-QĐ/TU ngày 13/01/2019 của Tỉnh ủy Hải Dương
3. Danh hiệu thi đua của cá nhân:
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày tháng, cơ quan ban hành qđ
2015
Chiến sỹ thi đua cơ sở
 
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Số 33/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 09/3/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
QĐ 38/ĐUBĐHD ngày 20/12/2015
2016
Chiến sỹ thi đua cơ sở
 
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Số 35/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 25/3/2017 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
QĐ 30/ĐUBĐHD ngày 15/12/2016
2017
Chiến sỹ thi đua cơ sở
 
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
QĐ số 75/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 07/5/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
QĐ 45/ĐUBĐHD ngày 10/12/2017
2018
Chiến sỹ thi đua cơ sở
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
QĐ số 76/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 07/5/2019 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
QĐ 45/ĐUBĐHD ngày 18/12/2018
2019
Chiến sỹ thi đua cơ sở
 
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
QĐ số 96/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 02/6/2020 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
QĐ 48/ĐUBĐHD ngày 17/12/2019
4. Hình thức khen thưởng của cá nhân:
Năm
Hình thức khen thưởng
Số, ngày tháng, cơ quan ban hành qđ
2012
 Bằng khen Chính phủ giai đoạn 2007-2011
Số 1313QĐ/TTg ngày 17/9/2012 của Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2013
Giấy khen Tổng công tyBưu điện Việt Nam
QĐ số 142/QĐ-BĐVN ngày 13/03/2014 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
2014
Bằng khen Bộ thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2014
Số 924/QĐ-BTTTT ngày 01/06/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2015
Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Số 35/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 09/03/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
2016
Bằng khen Bộ thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015-2016.
Số 1251/QĐ-BTTTT ngày 01/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2017
Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
QĐ số 77/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 7/5/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
2019
Đề nghị Bằng khen Bộ thông tin và truyền thông giai đoạn 2018-2019
QĐ số 1210/QĐ-BTTTT ngày 17/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 
Trên đây là báo cáo thành tích của bản thân đã đạt được trong giai đoạn 2015-2019, kính đề nghị Lãnh đạo và Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xem xét, trình các cấp lãnh đạo Bộ thông tin truyền thông, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Ba về thành tích toàn diện giai đoạn 2015-2019.
 Bản thân tôi xin hứa không ngừng phát huy những ưu điểm để đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới./.