Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 11/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo quyết định Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Các ý kiến đóng góp

  Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng  dự thảo Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan góp ý cho  Dự thảo. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 16/12/2020 để kịp hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ. 

Trân trọng cảm ơn

 

Toàn văn dự thảo xem file đính kèm